Inspirerende tale på visjonssøndagen

Arnfinn Clementsen

Søndag 15. August var det visjonssøndag i Karismakirken. Pastor Arnfinn
Clementsen talte over temaet: "Karismakirken, i går - i dag - i morgen!
Det var en inspirert og framtidsrettet pastor som delte åpent fra sitt hjerte om
Karismakirken og menighetens visjon.
Tormod Røyland har i disse dager startet opp i menigheten, og kommende
søndag blir han innsatt som ny hovedpastor.
Med denne bakgrunn lyttet folk litt ekstra til Clementsens forkynnelse denne
søndagen!

Her er utdrag fra Clementsens preken:

"Herrens råd står fast til evig tid, Hans hjertes planer gjelder fra slekt til slekt"
Sal 33:11
"For Herren er god. Hans miskunnhet varer evig, og fra slekt til slekt varer Hans
trofasthet"
Sal 100:5

Vi tenker ofte at alt dreier seg om oss; våre drømmer, våre planer, og det er
viktig. Jeg tror på selvrealisering når det er på rett måte; i Kristus, og til andres
beste. Men våre liv er en del av en større sammenheng. Vi er alle viktige ledd i
en lenke, både historisk og i dag. Vi er alle betydningsfulle, vi har alle en viktig
oppgave, men vi behøver alle å se dette i en større sammenheng, og være en del
av noe som er større enn oss selv - menigheten.
Menigheten er Guds ide - og Jesus sa at han ville bygge sin menighet!
Jeg tror på menigheten! Fordi den er Guds plan og vilje. Jeg tror på deg! Fordi
du er skapt av Gud som et verdifullt menneske!
Menigheten består av enkeltmennesker med et gudgitt potesial, og du er
en av dem! Jeg tror på Karismakirken - fordi den har en gudgitt visjon!

Clementsen fortsatte å fortelle åpenhjertig fra 1980-talet om hvordan visjonen
ble til. Det begynte med et syn i 1982, og etter hvert ble det født en ny lovsang,
forkynnelsen ble mer frimodig, en ny visjon og en ny forståelse av lederskap
vokste fram.
En ny type menighet ble skapt ut av den gamle. De fleste var med og ville videre,
men det var også motstand.

Han fortsatte å beskrive dagens menighet og det potensialet han ser for vekst og
framgang, og han oppmuntret menigheten til å stå sterkt rundt sin nye pastor.

I avslutningen proklamerte Clementsen sin tro på menigheten og framtiden. Det beste er foran!

Last ned talen fra denne nettsiden på MP3 eller Podcast, eller kjøp den fra Karismakirkens bokbutikk.

 

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda