Nyttårsseminar med klare signaler!

Alt

Pastor Arnfinn Clementsen nyttårsseminar ble en sterk utfordring til kristen-Norge:
Velg side for den ikke kristne verden og den unge generasjonen!
Det var spenning og forventning i luften foran Arnfinn Clementsens nyttårsseminar i Karisma Senter helgen 11.-13. januar. Clementsen hadde på forhånd varslet et ”personlig oppgjør med religion og karismatisk ukultur”. Menighetens medlemmer og tilreisende fra ulike menigheter fikk oppleve levende og aktuell bibelundervisning, klar tale om religion og karismatikk, og aller mest et positivt blikk på veien videre.
 

Clementsen var åpen og personlig i seminaret, både i forhold til eget liv og menighet, og tok et oppgjør med ukulturer og religiøsitet som gjør oss fremmede i forhold til den verden vi skal vinne. Norge trenger menigheter som stiller seg på de ikke-kristnes side, og menigheter som velger side for den unge generasjonen. Dette er viktige valg. Det dreier seg om at hundrevis av menigheter i dette landet skal overleve, og det dreier seg ennå mer om hundretuseners frelse, og  om framtiden for en ung generasjon.
Clementsen var også ærlig i forhold til egen menighet og manglende resultater. Vi er en god menighet med kjempefine mennesker, men vi vinner nesten ingen for himmelen, og dette er en situasjon verken jeg eller menigheten kan leve med, sa pastoren. Drivkraften bak dette seminaret er ønsket om å se mennesker frelst og menigheten vokse!
 
Religion eller liv
Fredag kveld handlet det om ”Religion eller liv”. Når religion får blande seg inn i kristenliv og menighetsliv gjennom loviskhet og tradisjonalisme, forsvinner livet, kraften og friheten i evangeliet. Clementsen viste gjennom konkrete punkter forskjellen på religion og liv. Religion gir feil gudsbilde, men Jesus har vist oss hvem Gud er. Religion bryr seg ikke om mennesker, men Jesus gjør. Religion fokuserer på hva vi må gjøre, men Jesus har gjort alt. Religion er opptatt av at vi må få Gud til å gjøre noe, i stedet for å tro på det han har gjort. Religion binder og styrer menneskers liv, men Jesus gir frihet og glede. Religion ekskluderer mennesker, men Jesus inkluderer. Ingen religion kan frelse, ikke engang ”den kristne religionen”, bare Jesus kan.
Clementsen talte også om sidespor som vil dra fokuset bort fra kraften i evangeliet, han nevnte foruten religion også mystisisme, filosofi og humanisme. En pastor er mer enn en ”life coatch”, vi har et budskap som forvandler menneskers liv, sa Clementsen.

Fra ukultur til vekstkultur
På lørdag morgen handlet det om menighetens suksessfaktorer, Jesu Kristi evangelium og Den Hellige Ånd. Den Hellige Ånds oppgave er å vise oss hvem Jesus er og fortsette Hans gjerning og formidle evangeliets realiteter til mennesker.
Clementsen fortsatte utover formiddagen å undervise om bruk og misbruk av åndens gaver. Når folk sier ”Gud har sagt” for annen hver setning, er det faktisk misbruk av Guds navn. Han fremhevet profetisk tale som en gave alle kristne kan bruke på en naturlig måte til å oppmuntre hverandre, men advarte mot et misbruk av profetiens gave som gjør at man styrer og binder andre menneskers liv. Det finnes også predikanter som  nærmest har spesialisert seg på å bringe personlige profetier. Jeg sier ikke at alt er galt, men det er viktigere hva Bibelen sier enn den siste profetien du fikk, sa Clementsen.
Clementsen tok også opp bruken av tungetale. Han oppmuntret forsamlingen til å bruke tungetalen mye i det personlige bønneliv, og mente at den gaven er for alle kristne. På nittitallet ba vi mye høyt i tunger i de offentlige møtene. Vi opplevde et  gjennombrudd når det gjaldt bruk av tungemålsgaven i våre liv, men vi bruker ikke gaven på denne måten mer i de offentlige møter. Bibelen legger vekt på at det som skjer i gudstjenesten skal være relevant for mennesker som ikke er vant til å gå i kristne møter. Det er ingen motsetning mellom Guds kraft og Guds visdom.
Clementsen talte om hvordan vi igjen og igjen ser at ”bølger av åndelig fornyelse” ender opp i noe innadvendt for oss kristne. Ofte gjør det oss sære og merkelige. Den Hellige Ånd er til stede i menigheten for å utruste oss til å forkynne evangeliet og bringe Guds kraft til verden.
 
Amazing  grace
Lørdag kveld talte Clementsen om ”Amazing grace - Guds nådes evangelium”. Forståelse av evangeliet er grunnleggende for menighetsliv, personlig liv og tjeneste. Det skaper atmosfæren i menigheten, og den rette holdningen til våre medmennesker. Vi skal møte mennesker med Guds kjærlighet, sannhet og nåde. Vi er rettferdiggjort av nåde og bare av nåde. Guds nåde må etableres, ikke bare som en teoretisk sannhet, men som en kraft i livet. Nåde er ingen ”fribillet” til å synde, men det er en kraft til seier og vekst i livet. Gjennom Hans nåde bevares vi i rettferdighet hele livet!

Fokus på den unge generasjonen
Finalemøtet søndag formiddag ble en stor fest. Videopresentasjonen ”Kirken jeg ser” gir et bilde av den menigheten Karisma Senter er og vil bygge videre inn i framtiden.
”Kirken jeg ser er Jesus-sentrert, Bibel-basert og menneske-fokusert”.
”Kirken jeg ser er åpen og inkluderende, og ærer Gud i alt den gjør”, og  
”Kirken jeg ser er en internasjonal flergenerasjonsforsamling med fokus på den unge generasjonen”.
Arnfinn Clementsens tema denne formiddagen var  ”Fokus på den unge generasjonen:
"Jeg takker Gud for menigheten som består av kvinner og menn i alle generasjoner, men en hver generasjon må ha fokus på den neste generasjonen. Man behøver ikke å være profet for å forutse at mange norske menigheter kommer til å dø i løpet av de neste ti til tyve år hvis man ikke tar noen radikale valg! Alt skjer på tradisjonens og den voksne og eldre generasjonens premisser. Ingen generasjon bør preges av stolthet og arroganse i forhold til hverandre. Vi kan stå sammen og lære av hverandre, be for hverandre og støtte hverandre, unge og eldre i menigheten, unge og eldre ledere, men fokuset må være på framtiden. Historie og erfaring er en god tjener, men en dårlig herre.  Det er viktig med et godt barne og ungdomsarbeid, men det må ikke stanse der. De unge må være med å prege møter og gudstjenester, og den voksne og eldre generasjonen må gi rom for de unge! 
For min del har jeg valgt side for den unge generasjonen. 50+ generasjonen i menighets Norge har en stor utfordring hvis vi vil være med i det som skal forandre landet".
 
Bestill CD-boken med alle syv talene fra seminaret, kun kr. 249,- + porto fra post@karisma.no , tel 51911880.
Religion eller liv (del 1) 
Religion eller liv (del 2)
Menighetens suksessfaktor
Fra ukultur til vekstkultur
Amazing Grace (del 1)
Amazing Grace (del 2)

Fokus på den unge generasjonen

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda