Fra pastor til pastor

Fra pastor til pastor

Tirsdag 3. august hadde Tormod Røyland sin første arbeidsdag som ny ledende pastor i Karismakirken.
Det var både forventning og høytid på morgenen da Arnfinn Clementsen overleverte nøkkelen til 
pastorkontoret til sin etterfølger, Tormod Røyland.

I sin velkomsthilsen la Clementsen vekt på at pastoren er en gave fra Gud til menigheten,
og sammen med staben ønsket han den påtroppende pastoren lykke til og alt godt;
alt ligger tilrette for en spennende og god tid framover med framgang og vekst.

Clementsen uttrykte også at han har sett fram til denne dagen, og at han gleder seg til å
gå inn i en ny funksjon med basis i Karismakirken.

Det nye pastoren og pastorparet innsettes og ønskes offisielt velkommen i gudstjenesten
22. august kl. 16:00. Her vil det også være tilstede representanter for myndigheter
og nabomenigheter i by og fylke. Alle er velkommen til denne spesielle dagen!

 

 

Partnerskap med Gud

av Julius Mba

God has always liked partnership from the very beginning. We're created to worship Him; to collaborate with Him; to work with Him; to partner with Him.

Les mer..

Partnerskap med Gud Partnerskap med Gud