Visjonssøndag

Visjonssøndag

I hele sommer har det vært Sommergudstjenester med søndagsskole for barna
hver søndag 16:00. Disse har vært godt besøkt, og fortsetter til og med 8.
august.
Søndag 15. August er det full oppstart for høsten med Visjonssøndag!

Åpen Visjonssøndag
15. August 16:00 samles hele menigheten til gudstjeneste
og "Visjonssøndag". Gudstjenesten er selvsagt åpen for alle; menighet,
venner og alle interesserte.

Pastorene sammen
Menighetens nye ledende pastor, Tormod Røyland, og pastor Arnfinn
Clementsen, står sammen i denne gudstjenesten som også markerer full
oppstart etter sommeren i menighetens mange arbeidsgrener.
Arnfinn Clementsen vil tale og gi et bilde av "Karismakirken - i går - i dag - i
morgen".

Karismakirken - i går, i dag - i morgen!
Karismakirken har en tydelig og sterk visjon, og sammen ser vi en kirke som
skal tjene dagens mennesker og framtidens generasjoner.
Det er lagt en solid grunnvoll, det er en rik historie, det er en flott menighet av
verdifulle mennesker i alle generasjoner, norske og "internationals",
og det beste er foran!

Søndag 22. August er det gudstjeneste med velkomst og innsettelse av det
nye pastorparet, Tormod og Irene Røyland.

Velkommen til Visjonssøndag!

Les mer om menighetens visjon på:
http://www.karisma.no/menighetene/visjon (norsk)
http://www.karisma.no/english/the-vision (english)

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda