Historisk markering i Karismakirken

Arnfinn Clementsen Tormod Røyland

I snart 29 år har Arnfinn og Liss-Bente Clementsen vært pastorpar i Karismakirken. Det begynte i menigheten Zion i oktober 1981, og på slutten av åttitallet gikk menigheten gjennom en stor og grunnleggende forandring som endte med at menigheten ble omdannet til Menigheten Karisma Senter (Karismakirken). Under Clementsens ledelse har menigheten gjennom årene vært en profilert aktør og pådriver i kristen-Norge for fornyelse og forandring.
Når Clementsen nå avslutter som ledende pastor og gir stafettpinnen videre til Tormod Røyland , er det ikke mindre enn historie som skrives i menigheten.

Tormod Røyland - ny ledende pastor fra august
For snart to par siden signaliserte Clementsen at han opplevde at tiden var inne for en forandring, og arbeidet med å finne fram til ny pastor begynte.
Spørsmålet gikk til Tormod og Irene Røyland som tidligere hadde vært nære medarbeidere i menigheten i 8 år, og gleden var stor da Tormod og Irene takket ja til kallet i juni i fjor.

Velkomst av ny ledende pastor 22. august
Søndag 22. August kl. 16:00 blir det spesiell gudstjeneste med innsettelse av nytt pastorpar og velkomst for ny pastorfamilie.
"Jeg gleder meg til å gi stafettpinnen videre til Tormod Røyland. Vi tror dette er ledet av Gud", sier Arnfinn Clementsen som gjennom snart tre tiår har stått i spissen for å lede og bygge opp Karismakirken.
Etter gudstjenesten blir det fest med kaffe og kaker til alle, og det vil være representanter til stede fra byens myndigheter foruten nabomenigheter i by og fylke.

Takk til Clementsen 19. september
Søndag 19. september 16:00 blir det en spesiell gudstjeneste med takk til Arnfinn og Liss-Bente Clementsen. Lederskap, menighet, venner, kollegaer og representanter for byens ledelse ønsker å markere dette.

Samtidig vil Arnfinn Clementsen fortsatt være knyttet til Karismakirken i en ny funksjon i og ut fra menigheten, med hovedvekt på forkynnelse og undervisning både nasjonalt og internasjonalt.

 

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda