Utfordrende og aktuelt lederseminar

Kai Johansen
Fredag formiddag i Celebration var det lunchmøte for pastorer og ledere. Kai Johansen underviste ut fra temaet "Kryss over".

Kryss over
Temaet er hentet fra Pastor Paul Scanlons bok, "Kryss over" som forteller om forvandlingen av menigheten "Abundant Life i Bradford, England. Menigheten "krysset over" fra å være en god, men innadvendt karismatisk menigheten, til å bli en utadrettet, relevant og voksende kirke for vår tid.

Radikalt og utfordrende seminar
Kai Johansens undervisning var konkret, radikal og utfordrende. Han delte sitt seminar inn i tre punkter: For det første handler ikke "Kryss over" om menighetens alder. Gamle og nye menigheter må krysse over og gå nye veier. For det andre handler det ikke bare om en forandring av ytre fasader og metoder. For det tredje handler det om et oppgjør med det som Johansen kalte "feilaktig teologi".

"Feilaktig teologi" - et hinder for forandring
Det finnes en teologi som går ut på at i vår tid skal alt bare blir verre, og det onde bli sterkere og sterkere. Det stemmer ikke med helheten i Guds Ord.
Mange er også redde for å såre Den Hellige Ånd på den måten at man ikke våger å forberede og planlegge. Alt skal skje "ledet av Ånden" og tilfeldig.
Man våger heller ikke å forandre stil, metoder og virkemønstre som man føler er åndelige, men som egentlig har hatt sin tid.
Noen mener også at det ytre og naturlige ikke har noen betydning, men det er ingen motsetning mellom det at vi gjør vårt beste og at vi samtidig er avhengige av Guds ånd og kraft.

Lederskap
Til slutt pekte Kai Johansen på betydningen av å ha ledere som er innsatt av Gud. Vi tror på demokratiske prosesser, men ikke på at demokrati skal lede menigheten. En menighet som "krysser over" må ha et åndelig lederskap innsatt av Gud.

Bestill denne CDn fra Karisma Bok og CD, post@karisma.no

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda