Stor forventning til Celebration 2010

Karismakirken

13. - 16. mai er tiden for "Karisma Celebration 2010" i Karismakirken, Stavanger.

Det forventes mange mennesker disse dagene med stormøter og seminarer under mottoet: Smak av himmel - Taste of heaven

Karisma Celebration for 24. gang
Det er 24. gang pastor Arnfinn Clementsen ønsker velkommen til denne konferansen i Stavanger, den første var i 1986 hvor den gamle Misjonshallen i Stavanger sentrum var fylt med mennesker.

Oppstart torsdag - Kristi Himmelfartsdag - kl. 12:00 med pastor Egil Svartdahl, og så går det "slag i slag":
Svartdahl taler også samme kveld 19:00.
Hver formiddag er det seminarer, og på kveldene "Celebration Night".
Det er egen Barnecelebration på formiddagene og Ungdomskafe etter kveldsmøtene.
Alle møter tolkes til engelsk.

Les mer om talere om program her.

Fredag kl. 12:00 Lunchmøte for pastorer og ledere.
Tema: "Kryss over!"

- Det finnes mange menigheter som har hatt en fantastisk fortid, men som ikke har noen framtid uten at det skjer en radikal forvandling" (Paul Scanlon)
Taler: Pastor Kai Johansen; Sørlandskirken, Arendal
Ta nærmere kontakt for pris og påmelding.

Les mer om lunchmøtet for ledere her.

Karismakirken ønsker velkommen fra fjernt og nær til festdager for hele familien i konferansebyen Stavanger!

www.karisma.no |  post@karisma.no | tel. 51911880

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda