De syv dødssynder

Alt

 

Arnfinn Clementsen kommenterer:
Kristopher Schau forsøker igjen å sjokkere hele Norge og spesielt kristen-Norge, denne gang med TV- serien. ”De syv dødssynder”. Han har uttalt at disse programmene skal avsløre hele kristendommen, og hvis Gud ikke griper inn og sender ham rett til helvete etter at han har begått disse syv dødssyndene på TV, ja, da finnes ikke Gud!

 

Han har med andre ord tatt på seg en meget stor oppgave, nemlig å utfordre Guds eksistens og kristentroens sannhet. Jeg er verken forskrekket eller imponert!

Selvfølgelig er det både dumt og uforståelig at TV2 vil bruke tid og penger på å lage og sende en slik serie, men i dagens medieverden handler det om å bryte grenser og sette nye rekorder i seertall, og tjene penger. Anstendighet, verdier og moral kommer lenger ned på prioriteringsskalaen. Slik er det dessverre blitt.

Likevel klarer verken Kristopher Schau eller TV2 å mobilisere det store engasjementet hos meg. Jeg ser at kristne ledere og organisasjoner protesterer, og kristne aviser skriver med fete typer. Saklig kritikk av dette programmet er selvsagt nødvendig, og her er det uten tvil mye å ta tak i.

Programmene hittil har vært både langtekkelige og platte, og fortjener betegnelser som barnslig, dumt og ekkelt. Jeg forstår at verre ting venter etter hvert som han går videre på syndelisten.

Schau har allerede oppnådd ett av sine mål. Han har fått høylydte protester og aksjoner imot programmet, og seertallene har steget betraktelig. Det er trist. Likevel vil neppe de høye seertallene holde seg når nyhetens interesse har lagt seg.

Samtidig kan jeg berolige alle med at uansett kommer han ikke til å lykkes verken med å avsløre kristendommen eller avlive troen på Guds eksistens. Mange har prøvd det før unge Schau, og alle har mislykktes. Det kommer han også til å gjøre, selv med den mektige mediekanalen TV2 i ryggen!

De syv dødssyndene er ikke et bibelsk eller kristent begrep. Det oppsto i den katolske tradisjonen for hundrevis av år siden da man begynte å skille mellom dødssynder og tilgivelige synder. De syv dødssyndene er hovmod, griskhet, utukt, vrede, grådighet, misunnelse og dovenskap. For slike synder var det ingen nåde! Det er dette Kristopher Schau skal teste ut.

Jeg har noen gledelige nyheter til Kristopher Schau og alle andre som måtte følge spent med på hva som vil skje med ham etter program syv:
Schau, dine TV-program kommer ikke til å sende deg rett til hevete, fordi Jesus har tatt alle dine synder på korset, og faktisk allerede tilgitt dem alle. Det eneste du trenger å gjøre er å ta imot Guds nåde og tilgivelse. Og selv om du ikke vil ta imot det, kommer du uansett ikke til å havne i helvete rett etter program syv!

Jeg har også noen ord til alle oss kristne som tror på Jesus og Bibelen og som opplever at Kristopher i sin uforstand tråkker på det som betyr aller mest for oss:
For det første, la oss be for Kristopher Schau. Siden han ikke kommer til å dø etter program syv, vil han få nye muligheter til å få møte Guds kjærlighet og nåde!
For det andre, jeg har nesten lyst til å takke Kristopher Schau og TV2 for denne enestående muligheten de har gitt oss til å snakke med mennesker om tro. Hundretusener ser disse programmene som handler om synd og helvete, og det engasjerer mange, uten tvil. Det er bra. Hvilken mulighet disse programmene gir oss til å avlive feilaktig forståelse av hva kristendom er, og peke på Guds kjærlighet og tilgivelse gjennom Jesus, verdens frelser!

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda