Flott konfirmasjon i Karismakirken

Karismakirken

Karismakirken hadde søndag 25. April gudstjeneste med konfirmasjon.
Flere hundre festkledde mennesker i alle aldre fylte sal og galleri når lovsangsteamet slo an tonen med friske og glade sanger.

12 flotte ungdommer - 6 jenter og 6 gutter - har siste skoleåret fulgt "Tentro- opplegget" i menigheten som er ledet av ungdomspastor Jan Inge Espedal
og Helene Myrstad.

I gudstjenesten ble dette markert og ungdommene presentert.

En av konfirmantene, Paul Erik Sedeell Solli, sang solo, og det ble vist en kortfilm som alle konfirmantene hadde spilt inn.

Pastor Arnfinn Clementsen talte engasjert om temaet "Frihet til å velge". Han tok utgangspunkt i Harald Eias TV-serie "Hjernevask" og spørsmålet "født sånn eller blitt sånn".
"Å bli voksen betyr både større frihet og mer ansvar.", sa Clementsen og talte om friheten til å velge som noe av det viktigste et menneske har, og fortsatte:
" Velg å ha tro på deg selv - uansett hva andre måtte mene og si, velg hvilke verdier du vil bygge livet ditt på, og velg venner som løfter deg opp og som hjelper deg i rett retning."
Han avsluttet talen med at Gud har valgt oss alle ved å gi oss Jesus, og det eneste vi behøver å gjøre for å bli frelst er å respondere og ta imot den kjærligheten Gud har til oss. Det er vårt viktigste valg!

Årets konfirmanter er:
Jeffrey Asare, Marco Bergli, Hilde Eriksen, Ine Haagensen, Nicolas Haugvaldstad, Elisabeth Heimark, Luis Rivero Larsen, Espen Myrstad, Paul Erik Sedeell Solli, Christina Solvang, Rebekka Strømmen, Caroline Thorsheim

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda