Årsrapport 2009

Karismakirken

Kjære menighet!

Denne årsrapporten vil jeg begynne med på takke Gud for Hans trofasthet og nåde. Jeg er i mitt 29. år som pastor i menigheten, og når jeg ser bakover kan jeg se Guds gode og trofaste hånd. Når jeg ser framover vet jeg at det beste er foran!
Menighet er Guds plan og vilje for alle mennesker, og i en atmosfære av Guds kjærlighet og tro på det som Jesus har gjort, vil menigheten ha vektvilkår og store framtidsmuligheter.

1. Karismakirken/ Karisma Senter i 2009
Gudstjeneste med søndagsskole for barna er alltid ukens høydepunkt i menigheten. Samtidig gjøres det et godt arbeid i menighetens mange og ulike avdelinger. Her er det mye trivsel og glede, engasjement og tro!
Karismakirken er menighet med flotte mennesker i alle aldersgrupper, og med stort vekstpotensial!
Vi ser at menigheten blir mer og mer internasjonal og mangfoldig, og våre nye medlemmer fra ulike nasjoner er en velsignelse. Spesielt blant de unge og de internasjonale ser vi at nye mennesker kommer til menigheten.
Menigheten er involvert i misjonsarbeid i flere land, med hovedfokus på India og Kazakhstan.

Her er noen av årets høydepunkt:
Mitt nyttårsseminar i januar 2009 hadde mottoet "Velsignet". Det handlet om alt det vi har fått i Jesus Kristus. En spesiell glede var det at de tidligere sentrale medarbeiderne i menigheten; Dag Arild Valand, Svein Egil Fikstvedt og Tormod Røyland, deltok med hver sine temaer.

13.-15. Mars hadde vi møtehelg med Wynne Lewis, og det ble et av hans siste engasjement da han døde bare vel en uke etter. Wynne Lewis har betydd mye for meg personlig gjennom mange år, og vi takker Gud for hans liv og tjeneste og hans innflytelse inn i vår menighet.

Karisma Celebration, 21.-24. mai ble en flott konferanse under mottoet
"Gode nyheter til alle".

Andre høydepunkt var "Familiedager", og høstens besøk fra Evangeliesenteret 30.okt - 1. nov.

2. Pastor og ledelse
I menighetsmøte 7. juni 2009 ga menigheten sin overveldende tilsutning til lederrådets innstilling om å kalle Tormod Røyland som ny ledende pastor i menigheten fra august 2010. Vi ser fram til at Irene og Tormod og barna kommer til sommeren. For Liss-Bente og meg det en stor glede at de takket ja til dette kallet.
Jeg ser fram til å gi stafettpinnen videre til min etterfølger, og til å tjene i og ut fra menigheten på en ny og annerledes måte.

John Magne Gundersen, Mariann Skålevik og Liss-Bente Clementsen avsluttet sin tjeneste i menighetens lederråd i året som gikk. Harald Vindenes og Christine Todnem kom inn i rådet.
For øvrig har menighetens lederråd gjennom året bestått av Jan Inge Espedal, Steinar Helgestad, Vigdis Håland og Arvid Thorsheim


3. Stavanger Kristne Grunnskole

Vi gleder oss over vekst og utvikling i Stavanger Kristne Grunnskole. For oss er det en glede å ha skolen i våre lokaliteter. Skolen drives som en egen selvstendig stiftelse med eget styre, men har sin basis i menighetene Kristen Tjeneste og Karismakirken. Både i skolens stab og ledelse, og i skolens styre, er det stor optimisme med tanke på framtid og vekst.


4. Økonomi
Økonomisk har 2009 vært et godt år. Tiende og gaver har en liten økning fra året før.
Regnskap viser et pluss på 367236,- før avskrivninger som er på kr. 575.565,-
Vi takker hvert enkelt medlem for den trofasthet vi ser i givertjenesten.

5. Medlemsoversikt for 2009
Medlemstallet ved årsskiftet 2009/2010 var 467 inklusive 156 menighetstilhørige (barn av medlemmer). Dette er en liten tilbakegang fra året før.

6. Spennende prosess
De siste årene har vi fokusert sterkere på å nå ut til nye mennesker, og ikke minst den unge generasjonen. Dette har også preget 2009.
Vi vil ikke være en menighet som er innadvendt og navlebeskuende, men åpen og inkluderende. Samtidig ser vi at det å snu en menighet fra innadvendt til utadvendt, og "krysse over" til å være en menighet som betyr enda mer for byen og de som er "utenfor", er en krevende prosess. Ikke desto mindre er det helt nødvendig med tanke på framtiden.
Men her ligger det også en sterk og positiv motivasjon og vilje til å gå nye veier og satse!

7. Takk
Liss-Bente og jeg vil gi en spesiell takk til lederråd, stab, avdelingsledere og de mange, mange gode medarbeiderne på alle områder i menigheten, for innsatsen og samarbeidet gjennom året.

Vi vil uttrykke en varm takk til hele menigheten for kjærlighet, støtte og forbønn gjennom dette året og gjennom alle årene vi har tjent blant dere!

Stavanger 10. mars 2010

Arnfinn Clementsen
Pastor


Karismakirkens visjon er
- å være en menighet som forkynner Guds Ord i Den Hellige Ånds kraft, slik at mennesker
blir forvandlet og kommer inn i Guds plan med sine liv.

 

 

Med vinger som ørnen

av Julius Mba

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda