Clementsen talte i fellesmøter

Arnfinn Celemtsen

Pastor Arnfinn Clementsen besøker denne vinteren flere steder med møter; Trondheim, Bergen, Flekkefjord, Vikeså og Jørpeland.

I slutten av januar talte han i Trondheim Pinsemenighet, Betel, og også i avslutningen av den ekumeniske bønneuken i "Vår frues Kirke" i Trondheim. Han hadde også et seminar ved Trondheim Bibel og Misjonsskole.
I slutten av februar var han hovedtaler ved Fellesmøtene i Flekkefjord hvor Den Norske Kirke, Bedehuset, Metodistkirken, Frikirken, Salen og Pinsekirka sto sammen.

De unge hadde regien i Flekkefjord
Ungdomslederne hadde fått ansvar for årets fellesemøter i Flekkefjord. På den måtet ble nytt liv og ny inspirasjon brakt inn i fellesarbeidet i byen, og møtene fikk en ung og frisk stil! Den godt voksne og eldre generasjonen sto med og bakket opp. Et eksempel til etterfølgelse for andre!

Stor åpenhet
Under ledelse av Christoffer Egeland, ungdomspastor i Pinsekirka, hadde de unge gjort en veldig god jobb med forberedelser. Mariell Edvardsen med musikere var "husband", og hun ledet lovsangen med stor inspirasjon.
"Det var en ære å være ønsket som hovedtaler av den unge generasjonen," sier Arnfinn Clementsen som gledet seg over åpenheten og mottageligheten for forkynnelsen.

Tema for fellesmøtene var: "Et skritt videre"
Her er temaene for Clementsens forkynnelse:
Torsdag kveld: Invitert og inkludert
Fredag kveld: Religion eller Jesus - valget er enkelt
Lørdag formiddag: Fokus på den unge generasjonen
Lørdag kveld: Hva kristenlivet egentlig dreier seg om
Søndag ettermiddag: Et skritt videre!

Her beskriver Glenn Tønnessen, Flekkefjord, noen inntrykk fra åpningen av Fellesuka:
Arnfinn Clementsen forkynte et inspirerende nådebudskap da Fellesmøtene startet torsdag kveld på Bedehuset. Da var det en godt blandet forsamling på 150-200 med mye ungdom tilstede.
- Alle mennesker er invitert og inkludert hos Jesus. Hans frelsesverk holder for alle på tross av feil, bakgrunn og mangler. Hele Flekkefjord er inkludert. Inviter med en venn til møtene slik at mange kan få høre dette budskapet.

Fra torsdag til søndag er det 1-2 møter daglig. Den unge generasjon er gitt hele ansvaret og vår ungdomspastor Christoffer Egeland er leder for fellesmøtekomiteen.

Margareth Lindhom er årets møteleder. Hun leder på en folkelig, avslappet og morsom måte. Vi føler oss hjemme.
Ungdomsbandet Shekina fra Pinsekirka er årets husband, anført av lovsangsleder Mariell Edvardsen.
Ansgar Glendrange, som nå har passert sine ungdomsår, var begeistret. for torsdagens åpningsmøte - Dette var veldig bra. God forkynnelse og flott sang og musikk for alle aldersgrupper anført av ungdommene.

Alt det tekniske er det Pinsekirka Lyd & Lyd som står for. Etter 15 timers rigg og lydsjekk kunne det hele starte torsdag for teknisk sjef Daniel Tønnessen (18) og resten av riggeteamet. - Vi er godt fornøyd med kvelden. Alt funket. Tror vi klarte å lage trivsel for alle, selv om musikkstilen er moderne. Virker som om folk er fornøyd. Har fått mange gode tilbakemeldinger.

Arnfinn Clementsens reiserute kan du følge på:
http://www.clementsen.org/blog/reiserute/

 

 

Med vinger som ørnen

av Julius Mba

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda