Karismakirken og Pinsebevegelsen

Karismakirken og pinsebevegelsen

Karismakirken i Stavanger knytter seg til Pinsebevegelsen.

Nasjonalt nettverk
Pastor og lederråd i Karismakirken i Stavanger (tidl. Karisma Senter) har en tid arbeidet med planer om å knytte menigheten til et nasjonalt nettverk.

”Vi tror at vår tid kaller på et bredere samarbeid for å vinne Norge for Jesus.
Å knytte seg til et nasjonalt nettverk vil både styrke menigheten innad og øke vår innflytelse utad. Vi vurderte det slik at Pinsebevegelsen er det mest aktuelle alternativ for Karismakirken,
” sier menighetens pastor, Arnfinn Clementsen

Karismakirken er registrert som eget trossamfunn, og har i underkant av 500 medlemmer. Menigheten er medlem av Norges Kristne Råd og Felleskomiteen i Stavanger.

”Vi ønsker ikke å ha vår identitet i en bevegelse eller et kirkesamfunn, vi er først og fremst kristne og en del av Kristi kropp. Vi verdsetter høyt de gode relasjoner vi har med flere menigheter; frittstående forsamlinger som Oslo Kristne Senter, pinsemenigheter og andre, og ikke minst det gode, felleskristne samarbeidet i Stavanger.
Derfor vil vi ikke at en bevegelse eller nettverk skal sette grenser for hvem vi har fellesskap med eller samarbeider med, men samtidig ser vi klart behovet av å stå konkret sammen med andre kirker og menigheter i et større nasjonalt fellesskap som Pinsebevegelsen,”
sier Karisma-pastoren.

Hvorfor Pinsebevegelsen

Her er begrunnelsen fra menighetens pastor- og lederråd:

* Pinsebevegelen er ikke et ”vanlig kirkesamfunn”, men en sammenslutning av frittstående menigheter hvor hver menighet er selvstendig registrert som eget trossamfunn. Det gjør at Karismakirken både kan ivareta sin selvstendighet og samtidig være en del av et større nasjonalt nettverk.

* Karismakirken er historisk en del av Pinsebevegelsen helt tilbake til etableringen  av Zion menighet i 1916. Menigheten gjennomgikk store forandringer på slutten av 80-tallet som førte til nytt navn (Karisma Senter) og nye vedtekter.
Vi forlot Pinsebevegelsen i 1992 i en tid da forholdet til bevegelsen av ulike grunner ble anstrengt, og det ble for oss vanskelig å identifisere oss med bevegelsen.
Vi ser i dag at tiden og klimaet har forandret seg.

* Karismakirken står teologisk svært nær Pinsebevegelsen. Det gjelder f. eks. viktige spørsmål som troen på den selvstendige lokale menighet, troendes dåp, Den Hellige Ånd osv.

*Pinsebevegelsen har en rekke gode felles ressurser, ikke minst innen barne- og ungdomsarbeid, som vi tror det er positivt for Karisma Senter å være en del av.

* Pinsebevegelsen har en del fellestiltak innen misjon og annet, og slik vi forstår det vil det verken forplikte oss eller begrense oss i å samarbeide med andre nasjonale bevegelser som f. eks. Sarons Dal.

* Vi ser at Pinsebevegelsen i Norge er inne i en interessant og spennende fase av nytenkning og utvikling.
Karismakirken ønsker bidra positivt inn i dette større fellesskapet, og gjennom samarbeid oppfylle vår visjon og vårt felles mål om å gjøre Jesus synlig for alle!

* Karismakirken ikke har en ”pinsemenighet-identitet” i tradisjonell  forstand. Våre medlemmer har også vidt forskjellig bakgrunn. Som lokal forsamling har vi en ”Karisma-identitet”, men vi opplever ikke dette som noen motsetning til å være en tydelig del av Pinsebevegelsen.
For oss vil det være naturlig å uttrykke det slik:
”Karismakirken er tilknyttet Pinsebevegelsen i Norge”.

Karismakirken, Stavanger, februar 2010

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda