Karisma Senter blir Karismakirken

Karismakirken

01.02.2010

"Menigheten Karisma Senter" i Stavanger endrer navn til "Karismakirken".

Menigheten ga sin tilslutning til dette i et menighetsmøte søndag kveld.
Vi har stilt noen spørsmål til pastor Arnfinn Clementsen om bakgrunnen for dette.

Hvorfor endre navn på menigheten?
- Vi opplever at "Menigheten Karisma Senter" er litt langt og tungt og noe utgått på dato, de fleste sier i dag bare "Karisma".
Vi synes at "Karismakirken" er et godt og tidsmessig navn, samtidig som det ivaretar "Karisma" som uten tvil er vårt merkenavn.
Både "Karisma" og "kirke" sier noe positivt om hva vi er.

Hva betyr Karisma?
- Når vi tok navnet Karisma i 1988, opplevde vi det som et godt uttrykk for menighetens visjon, og det gjør vi fortsatt.
"Karisma" betyr både "utstråling" og "nådegave", og brukes for øvrig både i menneskelig og åndelig betydning. Mange snakker om å "ha karisma", og ordet oppfattes uten tvil som noe positivt blant folk.


Hvorfor kirke?

- De fleste i Norge har et forhold til kirke ved dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse, og mange vil ha tilhørighet til en kirke.
Vi ønsker folk velkommen til "Karismakirken",

avslutter pastor Arnfinn Clementsen

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda