Kraftfullt Nyttårsseminar!

Kraftfullt seminar

Pastor Arnfinn Clementsens Nyttårsseminar ble festdager for de mange frammøtte, og budskapene om helbredelse skapte tro og forventning. Det var en frimodig og åpenhjertig ArnfinnClementsen folk fikk høre i seminaret!
Hvert møte startet med en kortfilm med musikk fra Michael Jacksons sang "Heal the world".

Healing Night

Hver kveld var det "Healing Night" med mye sang og inspirerende forkynnelse av Arnfinn Clementsen og Åge Åleskjær. Mange syke ble bedt for, og det var en sterk atmosfære av tro og Guds nærvær.
Åpningskvelden underviste Clementsen om "Guds helbredelsesplan". Han satte helbredelse i et stort og bredt perspektiv; helbredelse av vår relasjon med Gud, med hverandre, og behovet for psykisk og fysisk helse. Han gjennomgikk viktige bibelske sannheter som gjenopprettelse, frelse, helbredelse, forløsning og rettferdighet. Jesus har allerede helbredet verden gjennom sitt verk på korset, men det må forkynnes og tas mot!
Åge Åleskjærs preken om "brødet, vinen og oljen" var også meget kraftig og trosstyrkende.


Aktuell seminarer

Seminarene med Åge Åleskjær, Tormod Røyland og Arnfinn Clementsen belyste helbredelse fra mange ulike sider, og viste hvordan Gud har lagt til rette på ulike måter slik at folk kan få oppleve helbredelse. Seminarene var aktuelle og engasjerende, og ga folk ny tro på både å oppleve helbredelse, og ikke minst bringe Guds helbredende kjærlighet og kraft til menneskene rundt oss.

Åpenhjertig Clementsen om helbredelse

Søndag formiddag delte Arnfinn Clementsen åpent sitt vitnesbyrd og sin erfaring om helbredelse. Han mistet sin far i en uhelbredelig sykdom 18 år gammel, og denne erfaringen ble et hinder når det gjaldt å forkynne helbredelse. Men Gud løste dette gjennom en helt spesiell opplevelse.

Spesiell finale søndag kveld

Søndag kveld ble spesiell. Karismas sangere og band fremførte "Heal the world, og "Lille John" Klemetsen sang flere sanger til stor begeistring.
Arnfinn Clementsen talte med utgangspunkt i flere av Michael Jacksons sanger som viser behovet for helbredelse i vår verden, og i avslutningen sto alle sangerne og musikerne sammen og sang Andrae Chrouch kjente sang "Jesus is the answer".

Vi anbefaler sterkt CDne fra Arnfinn Clementsens Nyttårsseminar. Spesialpris for hel pakken, kr. 179,- + porto,
bestill via telefon 51911880 eller post@karisma.no

Fredag 19:00 "Guds helbredelsesplan" Arnfinn Clementsen
lørdag 09:00 "Helbrede de syke" Åge Åleskjær
lørdag 11:00 "Lev overnaturlig naturlig" Arnfinn Clementsen
lørdag 12:30 "Helbredelse gjennom åndens gaver" Tormod Røyland
lørdag 19:00 "Helse gjennom brødet, vinen og oljen" Åge Åleskjær
søndag 11:00 "Helbredelse til verden" Arnfinn Clementsen
søndag 19:00 "Jesus er svaret" Arnfinn Clementsen

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda