Nyttårsseminar om helbredelse

Pastor Arnfinn Clementsen ønsker velkommen til sitt nyttårsseminar
8.-10. Januar 2010.
Nyttårsseminaret er et årlig høydepunkt i Karisma Senter, og samler menighet og tilreisende fra fjernt og nær.
Årets tema er "Heal the world" (Helbred verden).

Heal the world
Utsagnet "Heal the world" er hentet fra en av Michael Jacksons aller mest kjente sanger.
"Vår verden trenger helbredelse på mange plan", sier Clementsen foran sitt seminar og fortsetter:
"Verden er syk og trett av krig, fattigdom, sykdom, epidemier og moralsk forfall. Michael Jacksons sang uttrykker noe av den lengselen som finnes i vår verden etter helbredelse. Svaret på dette er at Gud ga sin egen sønn, Jesus Kristus, for å føre verden tilbake til seg og helbrede den."

Verken "healere" eller mystikere
Mye av undervisningen disse dagene vil handle om overnaturlig naturlig liv.
"Vi er verken "healere" eller mystikere", sier Clementsen og utdyper:
"Vi tror på å leve overnaturlige naturlige liv, og bringe Guds kjærlighet og kraft til vår verden. I seminaret vil vi fokusere på helbredelse på et bredt plan. Gud kan helbrede ødelagte relasjoner, og han kan helbrede fra alle slags sykdommer. Evangeliet om Jesus Kristus bringer rettferdighet og forsoning mellom mennesker, og helbredelse for sykdom der det forkynnes!"

Spesielle gjestetalere
Arnfinn Clementsen har med seg to gjestetalere i seminaret. Det er pastor Åge Åleskjær fra Oslo Kristne Senter som har skrevet boken "Helbrede de syke", og som gjennom flere tiår har praktisert håndspåleggelse og forbønn for syke mennesker.
Den andre er pastor Tormod Røyland som er påtroppende pastor i Karisma senter fra høsten 2010. Han vil undervise om å fungere i åndens gaver, som er en nøkkel til å leve et overnaturlig liv og bringe helbredelse til dagens mennesker.

Velkommen til Nyttår 2010
Arnfinn Clementsens Nyttårsseminar starter fredag kveld og avsluttes søndag kveld. Lørdag formiddag er det seminarer, og hver kveld "Healing Night".
Det er opplegg for barna på formiddagene.

Karisma Senter ønsker velkommen til en flott start på et nytt år!

Bestill brosjyre med full informasjon om program og talere ved å henvende dere her:
Karisma Senter
www.karisma.no
Telefon: 51911880
E-mail: post@karisma.no

 

 

Med vinger som ørnen

av Julius Mba

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda