Stavanger Kristne Grunnskole

 

Nytt skoleår på Stavanger Kristne Grunnskole. Ennå ledige plasser! Se www.stavangerkristnegrunnskole.no eller ta kontakt på tel. 51 56 42 20. Stavanger Kristne Grunnskole er et alternativ til den offentlige skolen, og et godt tilbud til alle foreldre som vektlegger betydningen av at barna skal få en kristen grunnvoll i livet. Skolen har moderne og fine lokaler på Stokka i Stavanger.

Hva er en kristen skole?
En kristen grunnskole er mer enn en skole med kristne lærere. Det er en skole som bygger på et tydelig kristent verdigrunnlag. Skolen skal ikke isolere eller beskytte barna fra omverdenen, men barna skal lære å møte omverdenen med trygghet på seg selv og kjærlighet til sine medmennesker. Kvalitet i undervisningen og fokus på det enkelte barns behov verdsettes høyt. Foreldrene skal være trygge på at Bibelen ligger i bunnen som en grunnvoll for skolen, og at sunne og gode kristne verdier vil bygges inn i barnet.

Foreldrene har rett til å velge
Det er foreldrene og ikke samfunnet som er hovedansvarlig for barnas oppdragelse og opplæring. Vi ønsker ikke et samfunn hvor staten skal ta ansvaret for barna våre. Derfor er det viktig at det finnes valgmuligheter og alternativer. Stavanger Kristne Grunnskole er et slikt alternativ! Det er din rett og din mulighet som forelder å sende ditt barn til en kristen skole.

Til barnas beste
Vår kristne kulturarv preger skolen. Troen på Gud gir sosial trygghet. Det betyr at de evner og talenter som hver enkelt elev har, får blomstre i en atmosfære av kjærlighet. Den enkelte verdsettes høyt og vi legger vekt på at elevene tar vare på, og viser omtanke for hverandre. Det er viktig for oss at hver elev føler seg trygg for å kunne utvikle troen på seg selv. For å gjøre dette, vektlegger vi å gi eleven trygge rammer med disiplin, orden og kvalitet i undervisningen. I tillegg ønsker vi et nært samarbeid med hjemmet.

Vi har tro på en skole som skaper framtid! Framtid for barna og samfunnet vårt. Framtiden er viktig for det enkelte barn. Og barna er viktig for framtiden til det samfunnet vi lever i.

Velkommen til Stavanger Kristne Grunnskole!

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda