Evangeliesenteret til Karisma

30. oktober - 1. november blir det Storhelg i Karisma Senter med besøk fra Evangeliesenteret.
Erfraringer fra tidligere besøk er møter med mye glede, sterke vitnesbyrd, klar forkynnelse av evangeliet, og mange mennesker på møtene. Motto for dagene er "Ennå er det håp!"

Evangeliesenteret
Evangeliesenteret driver rehabiliteringssentre for alkoholikere og narkomane over hele landet, og mange er blitt frie og har fått et nytt liv gjennom senterets arbeid. Evangeliesenteret driver også ettervern og skoler, møtevirksomhet over hele landet, stevner og konferanser, og egen TV-kanal, ESTV.
Arbeidet ble startet av ekteparet Lise og Ludvig Karlsen, og savnet var stor da Ludvig døde for noen få år siden, men Lise og medarbeidere har ført dette store arbeidet videre i en ny fase.

Jostein Kirkenes med band og sangere
Til Karisma Senter 30. oktober - 1. november kommer det en stor flokk jenter og gutter fra to sentre, med den kjente sanglederen og musikeren, Jostein Kirkenes, i spissen for band og sangere. Her er inspirasjonen og begeistringen på topp!

Miraklene står i kø!
Noe av det sterkeste ved besøkene fra Evangeliesentrene er å høre fortellingene om den forvandling som har skjedd i menneskers liv da de fikk møte Jesus. Her står miraklene i kø!

Ennå er det håp 
Lise Karlsen taler i åpningsmøtet fredag kveld, og lørdag og søndag taler Arnfinn Clementsen og flere andre. Det enkle evangeliet om Jesus og Evangeliesenterets motto, "Ennå er det håp", vil lyde klart i møtene.

Foreløpig program
Fredag kl.19.30 Møte. Lise Karlsen taler
Lørdag kl.11.00-13:00 Åpent seminar: "Hvordan hjelpe mennesker med rusproblemer"
                                    Lise Karlsen
Lørdag kl.19.30  Møte. Reidar Thommessen taler
søndag kl.11.00 Karisma Senters gudstjeneste. Arnfinn Clementsen. Evangeliesenteret deltar.
søndag kl.18.00 Møte. Sten Sørensen taler
 
Jostein Kirkenes og Evangeliesenterets sangere og musikere i alle møter.
Gutter og jenter fra sentrene forteller fra sine liv.

Velkommen til en inspirerende og kraftfull Storhelg!

Du kan lese mer om Evangeliesenteret på www.evangeliesenteret.no www.evangeliesenteret.no

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda