Velkommen til Gudstjeneste!

Gudstjeneste i Karisma

Ukens høydepunkt
Søndagens gudstjeneste kl 11:00 er ukens høydepunkt og menighetens storsamling for alle aldersgrupper og hele familien. Vi kommer sammen for å tilbe Gud, og høre Hans ord!
Det er stemning og fest når vi møtes på søndag!

Menighetens hovedarena.
Gudstjenesten er menighetens hovedarena og representerer visjonen og kjernen i menighetens liv.
Menighetens visjon er å se mennesker forvandlet gjennom kraften i Guds Ord og Den Hellige Ånd,
og vi tror at Gud har en god plan for hvert eneste menneske!
Evangeliet om Jesus Kristus er gode nyheter til alle mennesker. Derfor har vi mottoet:
"Alltid gode nyheter!"
Vi legger også vekt på fellesskap med hverandre, og det er mulighet for personlig forbønn.

Hvem er gudstjenesten for?
Karisma Senter er en internasjonal flergenerasjonsforsamling med fokus på den unge
generasjonen. Dette mangfoldet setter sitt preg på gudstjenesten.
Gudstjenesten er for hele menigheten og menighetens venner. Med andre ord; den er åpen for alle.
Vi er en åpen og inkluderende kirke som gleder oss over nye som kommer, uansett hvor de er på troens vei. Vi ønsker at gudstjenesten skal kommunisere med nye mennesker og dagens mennesker!
Guds Ord har noe å si og noe å gi til alle!
Karisma Senter er en internasjonal kirke. Derfor er det alltid tolkning til engelsk via trådløse hodetelefoner. Ofte er det også tokning til døvespråket.

Barna og familien
Søndagsskole for barna er en viktig del av gudstjenesten. De er med i storfellesskapet fra begynnelsen kl. 11:00, og ca. 11:30 går barna til søndagsskolen hvor de har det kjekt sammen og undervises i aldersinndelte grupper fram til gudstjenestens avslutning kl. 12:45.
Dette er hele familiens storsamling!

Kafeteria
Etter gudstjenestens avslutning fortsetter fellesskapet med åpen kafeteria hvor det selges kaffe, brus, is, kaker, rundstykker og enkle varmretter! Her er det god stemning, og man kan møte nye og gamle venner.
Det er også åpen Bok og CD- butikk hvor man kan kjøpe undervisning og musikk på CD, bøker og bibler, og gaveartikler.

Velkommen
Vi oppmuntrer deg til å prioritere å gå i kirke på søndag. Hvis du ikke han en fast tilknytning til en kirke, velkommen til Karisma Senter!
Du vil møte en menighet som er "Jesus-sentrert, Bibel- basert og menneskefokusert"!

Du er hjertelig velkomme! Og ta gjerne med dine venner.
Vi gleder oss til å se deg.

Arnfinn Clementsen
pastor

 

 

Med vinger som ørnen

av Julius Mba

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda