Clementsen taler ved sommerstevner

Clementsen taler ved sommerstevner

Sommere er tiden for mange store stevner og festivaler i vårt land.
Pastor Arnfinn Clementsen taler både i Sarons Dal og ved Evangeliesenterets landsstevne på Østerbo ved Halden.

Sarons Dal
Det meldes om et meget bra stevne i Sarons Dal (11.-19. juli).
Mange var spente på dette første stevnet etter at grunnleggeren og verdensevangelisten Aril Edvardsen var gått bort, men det har overgått alle forventninger. Folk har sluttet opp, stevnet har vært preget av mye ungdom, frisk lovsang, og sterk og utfordrende forkynnelse. Tonen har vært klar: "Vi har ett oppdrag; å forkynne evangeliet for alle mennesker".
3000 mennesker fylte hallen da evangelist Reinhard Bonnke talte onsdag kveld.
Fredag kveld talte Rune Edvardsen om "Jeg har en drøm". En åpenhjertig og sterk tale hvor han delte hva som skjedd da hans far døde i september i fjor i Kenya. Han var fristet til å gi opp, men Gud fornyet kallet og drømmen. I dag leder Rune det store arbeidet fra Sarons Dal og ut til de mange nasjoner i alle verdensdeler.

Karisma Senter har gjennom årene stått Sarons Dal nær, og gjennom mange år i en årrekke har pastor Arnfinn Clementsen vært en av talerne ved sommerstevnene.
I år taler han søndag formiddag i avslutningshelgen.

Evangeliesenterets landsstevne (20.-26.juli)
Evangeliesenterets landsstevne er ett av Norges største sommerstevner. Lørdag taler Clementsen i konferansens mannsmøte på formiddagen, og i det store kveldsmøtet hvor også Dagfinn Høybråten og Lise Karlsen deltar sammen med alle "gutta og jentene" som synger og vitner.

Karisma Senter har for øvrig møtehelg med Evangeliesenteret helgen 30.oktober -
1. november i år.

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda