Ny pastor fra august 2010

Tormod Royland

Tormod Røyland har sagt ja til å bli ny pastor i Karisma Senter fra august 2010.

Menigheten Karisma Senter ga i sitt menighetsmøte 7. juni en overveldende respons på å kalle Tormod Røyland som pastor i menigheten fra august 2010.
Tormod og Irene Røyland har svart ja til dette kallet, og om ett års tid flytter familien Røyland tilbake til Stavanger og Karisma Senter.
Fram til neste høst fortsetter Arnfinn Clementsen som ledende pastor i menigheten, og
etter dette vil han gå inn i nye oppgaver i og ut fra menigheten.

God løsning
Tormod Røyland har tidligere tjent som bibelskolerektor og assisterende pastor i Karisma Senter i 8 år (1997-2005).
"Jeg ser fram til å få en avløsning som ledende pastor etter snart 30 års tjeneste, og det blir en glede å gi stafettpinnen videre til Tormod Røyland", sier Arnfinn Clementsen og fortsetter:
"Vi opplever dette som en god løsning for menigheten som vil gi både stabilitet og kontinuitet i arbeidet. Røyland kjenner menigheten, historien, visjonen og byen, og han vil være i stand til å ta menigheten videre i en ny og spennende fase".
Tormod Røyland er i dag pastor i Senterkirken, Eiker, en relativ nystartet menighet som har hatt god vekst de siste årene, og han vil fortsette her fram til han tilrer i Karisma Senter.

Clementsen fortsetter i menigheten
Når ny pastor overtar vil Arnfinn Clementsen gå over i en ny funksjon. "Hvilke oppgaver jeg går inn i er ikke klarlagt i detalj, men det som ligger på mitt hjerte er å nå ut med evangeliet til det norske folk, inspirere menigheter og lederskap til å gå nye veier for å nå ut med evangeliet, og ikke minst trene unge ledere. Dette er også en del av Karisma Senters visjon", sier Clementsen.

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda