Mobilisering til bønn foran valget

mobilisering

Nå mobiliseres det til landsomfattende bønn foran Stortingsvalget
"Bønn for Norge" er et bredt initiativ for en landsomfattende mobilisering til bønn i tiden fram til Stortingsvalget 14. september. Det inspireres til spesiell bønn i 40 dager, fra onsdag 5. august til søndag 13. September.

Bønn foran valgene siden 1997
Siden valget 1997 har det vært nasjonal bønn foran hvert valg i Norge, både Stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg. Dette har uten tvil hatt stor betydning. Pastor Arnfinn Clementsen har tatt initiativet flere av disse aksjonene sammen med en bredde av kristne ledere.
Denne gang har pastorparet Stephan og Anne Christiansen i Jesus Church tatt initiativet, og en stor bredde kristenledere, menigheter og virksomheter står sammen om initiativet som kalles "Bønn for Norge".


Stor betydning
"Vi tror at en slik nasjonal bønnemobilisering er av stor betydning idet vi ser som et svært viktig verdivalg for landet. La oss ikke overlate det nasjonale hendelsesforløpet til «tilfeldighetene.» La oss reise oss som Guds folk og la våre bønner for land og folk lyde innfor Guds trone," uttaler gruppen av ledere som stå bak dette initiativet:
• Alv Magnus (Ungdom i Oppdrag)
• Anne Christiansen (Jesus Kvinner)
• Arne Borgersen (Bønnetjenesten for Norge)
• Arnfinn Clementsen (Karisma Senter)
• Arnfinn Løyning (Frikirken)
• Bjørn Olav Hansen (Nasjonalt bønneråd)
• Egil Svartdahl (Filadelfia Oslo/TV - pastor)
• Einar Ekerhovd (Oase)
• Elin Fagerbakke (Kvinner i Nettverk)
• Harald Olsen (Metodistkirken Kragerø/Bamle)
• Håkon Fagervik (Nordisk bønnesenter)
• Jarle Råmunddal (Misjonsforbundet)
• Jan Øystein Knedal (Frelsesarmeen)
• Karl Johan Halleråker (Indremisjonsforbudnet)
• Magnar Meland (Det Norske Baptistsamfunn)
• Ola Emil Sprakhaug (Pinsebevegelsen)
• Ola Tulluan (Norsk Luthersk Misjonssamband)
• Rolf Kjøde (Normisjon)
• Ruth Iren Grimstad (Oase)
• Sten Sørensen (Lyngdal Misjonsmenighet)
• Stephan Christiansen (Jesus Church)
• Svein J. Veland (Norges Kristne Råd)
• Trond Løberg (Oase)


Les mer på www.bønnfornorge.no

 

 

Med vinger som ørnen

av Julius Mba

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda