Celebration 2009 – begeistring for Jesus!

Begeistring for Jesus

Karisma Celebration 2009 hadde som motto: "Gode nyheter til alle". Dette ble også det tydelige fokuset i alle seminarer og møter. Det Norge og hele verden behøver er ikke religion, men det enkle og kraftfulle budskapet om Jesus Kristi kors, evangeliet. Konferansen var godt besøkt av folk i alle aldre. Lovsangen var frisk og levende, begeistringen var stor, barna koste seg i Barnecelebration, og ungdommen hadde sin egen ungdomskafe` med aktiviteter etter kveldsmøtene.
Møtene og seminarene bar preg av Guds nærvær og kraftfull forkynnelse og undervisning. Mange fikk forbønn, flere tok imot Jesus som sin frelser, og mange vitnet om at Gud hadde berørt dem og helbredet dem.

Gud elsker deg
På formiddagene var det seminarer som belyste hva evangeliet er, hvordan det fungerer i menneskers liv, og hvordan det skal kommuniseres. Sten Sørensen, Fred Håberg, Jostein Krogedal, Cathrine Nordhagen Fuglestad og Tormod Røyland delte fra sine hjerter til en åpen forsamling.
I gudstjenesten søndag formiddag talte pastor Åge Åleskjær et brennende budskap om at "Gud elsker deg": "Gud er kjærlighet. Noe av det viktigste i livet er å få visshet om at Gud elsker oss. Du er Guds favoritt. Det er alle andre også, men du må for din del vite at det gjelder akkurat deg. Det forandrer hele ditt liv. Du får en ny drivkraft i livet, kjærlighet, og hele ditt liv blir en respons på Hans kjærlighet til deg," sa en engasjert Åge Åleskjær som krydret sin tale med festlige episoder fa eget liv..

Lederskap fra generasjon til generasjon

Lørdagens pastor- og lederseminar var ved Åge Åleskjær:" Lederskap fra generasjon til generasjon". Åleskjær underviste om betydningen av kontinuitet i lederskap. Stafettpinnen må ikke mistes i bakken. Den som avslutter sin etappe løper en stund sammen med den som tar over, før den neste overtar stafettpinnen og løper videre. Han nevnte både gode og dårlige eksempler på generasjonsskifte og lederskifte fra Bibel og historie.

Det "skandaløse" evangeliet.
De fire kveldsmøtene var preget av lovsang og glede, høy humørfaktor, sterk og levende forkynnelse, og forbønn for menneskers behov.
Lørdag kveld talte pastor og verdensevangelist Peter Youngren fra Canada om "Det skandaløse evangeliet". Han talte fra 1. Korinterbrev 1:23:"Men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for grekere en dårskap." Peter Youngren fortsatte: "For mange er korsets budskap både en skandale og en idioti, men for den som tar imot er det Guds kraft!"
Youngren viste med eksempler fra Jesu liv hvor "skandaløst" evangeliet er i menneskers øyne, og hvordan Gud frelser gjennom sin kjærlighet og nåde. "Noen sier at evangeliet er den beste av alle religioner, men evangeliet er slutten på all religion", sa Peter Youngren i Celebration .

 

Bestill talene i Celebration fra Karisma Bok og CD.


Evangeliets kraft i samfunnet - Sten Sørensen

Gammelt Nytt på Nytt? - Fred Håberg

Gode nyheter til alle - Arnfinn Clementsen

Kommunikasjon er broen - Jostein Krogedal

Prest i hverdagen - Cathrine Fuglestad

Hvem er Gud - Peter Youngren

Prosess eller kort prosess - Fred Håberg

Vekst gjennom relasjoner - Tormod Røyland

Lederskap fra generasjon til generasjon - Åge Åleskjær

Det skandaløse evangeliet - Peter Youngren

Gud elsker deg - Åge Åleskjær

Dine synder er deg tilgitt - Peter Youngren

Les mer og bestill her>>

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda