Flott start på Celebration

Flott start på Celebration

Det ble en flott start på Karisma Celebration Kristi himmelfartsdag.
Aktuell forkynnelse, herlig lovsang, liv og begeistring, BarneCelebration og ungdomskafe!

kl. 10:00 talte pastor Sten Sørensen om ”Evangeliets kraft i samfunnet”.
” Evangeliet har kraft til å forandre enkeltpersoner, hjem, bygder og byer, ja, hele samfunnet.
Et gjennombrudd for evangeliet vil påvirke hele vårt samfunn! Og det er vår eneste redning,”
sa Sten Sørensen i sin tale.

Kl. 12:00 fortsatte pastor Fred Håberg med ”Gammelt Nytt på Nytt?”.
Han talte spennende og utfordrende om evangeliet som alltid er nytt,
og betydningen av å bringe det levende evangeliet inn i den tiden vi lever i! Hans konklusjon var at det egentlig ikke
handler om ”Gammelt Nytt på Nytt”, men rett og slett om ”Nytt på Nytt!”

Kl. 19:00 var det ”Celebration Night”.
6 flotte ungdommer ble døpt til stor jubel fra forsamlingen.
Pastor Arnfinn Clementsen talte brennende om konferansens tema: ”Gode nyheter til alle”
Teksten var fra Lukas 14:23 ”Gå ut på veiene og ved gjerdene, og overtal folket til å komme inn,
så huset mitt kan bli fullt”
” Den kristne religionen med alle sine bud og krav har holdt mange borte fra ”den gode sirkel”.
Mange har blitt ekskludert fra ”det gode selskap” i menigheten når det har gått i stykket for dem i livet.
Vi må skape nye holdninger som inkluderer.
Verden er vidåpen for Jesus, men mange er ikke åpne for kirken eller de kristne. Vi må utvide våre hjerter
og gi plass for nye mennesker i våre sirkler. Jesus inkluderer alle, evangeliet tilhører alle, og
alle fortjener å høre evangeliet”, sa en engasjert Clementsen som utfordret de kristne til å komme ut av innadvendthet
og isolasjon og begynne å leve åpne og inkluderende liv.
Mange kom frem til forbønn for å bli fylt med Den Hellige Ånd og tenne opp igjen en ny brann
i sine liv for menneskers frelse.

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda