Pinsecelebration 2007

Pinsehelgen 24. - 28. mai holdt Karisma Senter sitt årlige Celebration. Det ble spennende dager med lovsang og glede, seminarer og kveldsmøter, og bønnefrokost lørdag sammen med "Pinse for alle” hvor ledere fra mange trossamfunn deltok. Talere under Pinse Celebration var Wynne Lewis, Larry Millender, Kai Johansen, Sten Sørensen og Arnfinn Clementsen. Det var egen "BarneCelebration" med pastor Trygve Wikstøl, og UngdomsCelebration" hvor Kai Johansen og flere av talerne deltok. Alle generasjoner trivdes i Pinse Celebration!

Alt

En ny tid!
Motto for konferansen var: ”En ny tid!”, og dette gikk som en rød tråd gjennom hele konferansen, uavhengig av hvem som talte.

Gud gjør noe nytt, og vi må være villige til forandring. Guds menighet stå foran historiens største utfordringer, og vi må nå ut til vår tids mennesker og ikke minst den unge generasjonen.
Flere av talerne tok tak i innadvendthet, ukultur og overdrivelser, som kan hindre oss i å nå nye mennesker, og pekte på at verden behøver åndsfylte kristne og menigheter som lever Kristi liv i hverdagen og kommuniserer evangeliet på en relevant måte.
 Kai Johansen fra Sørlandskirken talte om å skape menigheter hvor folk trives. Han fortalte fra egen menighet, hvordan det ble viktig for dem å skape en menighet hvor det var lett å ta med sine venner. Han utfordret folket til å tenke nytt om hva som er ”sterkt”! Det sterkeste er å vinne mennesker og se at menigheten vokser!
 Wynne Lewis utfordret til å legge fortiden bak seg og gå videre i en ny tid.
 Sten Sørensen talte om å leve profetisk, og forstå hva Gud gjør og vil gjøre.
 Larry Millender talte om vilje til forandring, og fortalte om erfaringer fra eget liv og menighet.
 Arnfinn Clementsen proklamerte at den nye tiden er NÅ. Det er vi som må gripe det! Vi har lett for å leve i fortiden eller framtiden, men Gud er nå, sa Clementsen i sin tale hvor han oppfordret forsamlingen til å tenke nytt og la seg forandre.
Gud vil en ny tid både for enkeltpersoner, menigheter og hele vårt land!

Lederseminar
Fredag formiddag ble en god forsamling ledere fra forskjellige sammenhenger inspirert av Kai Johansens seminar om ”Lederskap for vår tid”. Det var et aktuelt tema han tok opp og som inspirerte ledere til å tenke nytt og skape grunnvoll for vekst i menighetene.

Lovsang og glede
Karisma Senters lovsangsteam ledet menigheten i lovsang og tilbedelse under hele helgen på en måte som kunne få enhver kirkefremmed til å stemme med i koret! Det var en atmosfære under lovsangen som ingen kunne bli uberørt av. Folk gikk hjem etter møtene oppløftet og inspirert over budskapet som var forkynt for dem. Mange hadde tatt en bestemmelse om at de vil følge Herren.

Barn og Ungdom
I Barne Celebration og Ungdoms Celebration kokte det av liv og begeistring.
Ungdommene var også med og satte sitt preg på kveldsmøtene i konferansen.
Mandag kveld avsluttet konferansen med dåp hvor 10 ungdommer ble døpt.
 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda