Lederseminar under Celebration

Aage Aaleskjaer

Tiden nærmer seg raskt Karisma Celebration 2009, og det er stor
forventning til årets konferanse.

Pastor og ledermøte med Åge Åleskjær
Lørdagen blir det et spesielt pastor- og ledermøte hvor pastor Åge Åleskjær
vil tale over det aktuelle emnet:
 "Lederskap fra generasjon til generasjon". 
I mange kirker og menigheter er det i dag et generasjonsskifte på gang,
og det er viktig at generasjonene  står sammen og at stafettpinnen gis
videre med tro og visdom.


Hvem kan delta?
Samlingen er åpen for pastorer og forkynnere, og for folk i lederskap
og lederfunksjoner i menighetene.
Det er ingen påmelding.


Velkommen til denne spennende ledersamlingen.

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda