Giverglede

Karisma Senter er en menighet med stor giverglede. Det aller meste av inntektene kommer gjennom frivillige gaver fra menighetens medlemmer og venner, for å drive menighetens store arbeid som i sum handler om å gjøre det Jesus sa; å bygge menighet og fullføre misjonsbefalingen!
Givertjeneste er en stor velsignelse i eget liv, og en nødvendighet for at menigheten skal bygges og Guds rike gå fram. I 2009 trenger menigheten en økning i givertjenesten!
I denne artikkelen vi inspirere og informere deg om menighetens givertjeneste.


Givertjenesten
For det første bygger givertjenesten på frivillighet. Frelsen er av nåde, og ingen behøver å betale for Guds velsignelse. Vår givertjeneste er en respons fra vårt hjerte på Guds kjærlighet til oss. "Enhver skal gi slik han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke motvillig eller av tvang. For Gud elsker en glad giver" (2Kor 9:7)
Bibelen underviser oss også om at den som gir, han får. Det kalles også "loven om å så og høste". En givende og åpen hånd kan ta både gi og ta imot, men gjennom en lukket hånd skjer det ingenting. "Den som sår rikelig, skal også høste rikelig". (2Kor 9:6)

Tienden
Vi underviser og oppmuntrer de som tilhører menigheten til å gi tienden, det betyr 10% av inntekten hver måned til menigheten. Dette handler ikke om press eller plikt, men tiende er ett prinsipp vi finner i Bibelen, knyttet til Guds velsignelser og løfter.
"Bring hele tienden inn i lagerhuset, så det kan være mat i Mitt hus. Prøv Meg nå i dette, sier hærskarenes Herre, om Jeg ikke vil åpne himmelens sluser for dere og utøse en slik velsignelse for dere at det ikke er rom nok til å ta imot den" (Malaki 3:10)

Det er flere måter å gi på i Karisma Senter:
Ved hver gudstjeneste samler inn kollekt i kontanter, eller du kan bruke ditt bankkort og gi via bankterminal.
Mange gir via nettbank eller oppretter avtalegiro om fast overføring til menigheten hver måned, kontonummeret er 9791.10.20282. NB. Du får også skattefradrag på gaver til menigheten, inntil kr. 12.000,- pr. år. Ta kontakt for nærmere opplysninger.

NYHET! Quick collect.
Nå kan dui også gi via quickCollect direkte her på vår hjemmeside, eller med din mobiltelefon. Se informasjon ned til høyre på nettsiden: "Gi en gave til MKS". Register deg og følg instruksene.
Du er med automatisk med i ordningen med skattefradrag når du registrerer deg med quickCollect.


Vær med i givertjenesten du også!
Ta gjerne kontakt for nærmere opplysninger, via tel. 51 91 18 80 eller e-mail: post@karisma.no

 

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda