Påske er liv og seier!

Vi feirer påske hvert år, og det er en fin tid som minner oss om at livet er sterkere enn døden, seieren er større enn nederlaget, og tilgivelsen er større enn synden!

Vi feirer påske fordi Jesus ga sitt liv for alle mennesker. Han forsonet hele verden med Gud. Derfor er det egentlig påske hele året. Det handler ikke om noen dager i kalenderen, men om hva Jesus gjorde på korset.

Korset og Jesu forsoning betyr bare mer og mer for meg personlig. Jesus har gjort alt som behøves til frelse, liv og tjeneste, en gang for alle! Takk for korset! Takk for oppstandelsen!

Vi er veldig opptatt av at Gud må gjøre noe. Jeg sier ikke at det er galt, men noen ganger blir grunnlaget feil. Det blir nesten slik at vi ber Gud gjøre det Jesus allerede har gjort.

Når Paulus ba for menigheten, ba han om at de måtte få åpne øyne og se hvem Jesus er og hva han gjorde. Dette er også min bønn for deg! Alt det Gud gjør i dag er et resultat av det Jesus har gjort. Den Hellige Ånds oppgave er å løfte opp Jesus og formidle til oss det Jesus har gjort. Vårt fokus må være på det som Jesus har gjort!

Når vi fester blikket på Jesus og Hans død og oppstandelse vil vi oppleve kristenlivets kraft og velsignelser. Selvstrev og egne gjerninger fører bare til nederlag og fordømmelse, men Jesus gir fred, frihet og glede.

"mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender"
Hebr 12:2

God påske!

 

 

Med vinger som ørnen

av Julius Mba

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda