Karisma Celebration 2009

Talere:
Peter Youngren, Åge Åleskjær, Arnfinn Clementsen, Fred Håberg, Cathrine Fuglestad, Tormod Røyland, Sten Sørensen, Jostein Krogedal

Gode nyheter til alle
- Konferansen vil ha et spesielt fokus på evangeliet - de gode nyhetene til alle mennesker!
"Evangeliet er et grensesprengende og revolusjonerende! Det har kraft til å forandre enkeltmennesker, hjem og familier, bygder og byer, og hele nasjoner!
Vi må lære å kommunisere evangeliet til mennesker i vår tid. Mange tror at det handler om en religion, om bud og regler, selvstrev og egne gjerninger, men det handler rett og slett om hva Jesus har gjort"
,
sier pastor Arnfinn Clementsen i Karisma Senter.

Spennende seminarer
Konferansen starter Kristi Himmelfartsdag. Hver formiddag blir det seminarer med utfordrende og spennene temaer: "Evangeliets kraft i samfunnet", "Gammelt Nytt på Nytt", "Kommunikasjon er broen", "Prest i hverdagen", "Prosess eller kort prosess", og "Vekst gjennom relasjoner".

Celebration Night
Hver kveld er det Celebration Night. Torsdag taler vertspastoren, Arnfinn Clementsen, og i weekenden pastor og verdensevangelist Peter Youngren fra Toronto, Canada. Han er kjent for sine evangeliefestivaler på flere kontinenter. Mange kommer til tro på Jesus, også muslimer og mennesker fra andre religioner, når de får høre evangeliet og se at Jesus lever og gjør tegn og under i dag.

Hele familien
Karisma Celbration er en konferanse for hele familien. For ungdommen er det opplegg mellom møtene med felleskap og aktiviteter, og det er egen BarneCelebration.

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda