Årsrapport 2008

Kjære menighet!

Det er med takknemlighet jeg skriver årsrapporten for 2008. Mest av alt takker jeg Gud for Hans nåde gjennom så mange år, både i personlig liv og i menigheten. Gud bygger menighet, og menigheten består av mennesker hvor den enkelte har en uendelig stor verdi.
Derfor vil jeg sterkt uttrykke at jeg takker Gud for dere alle sammen, og mitt ønske er at alle som går i Karisma Senter, enten de er medlemmer eller besøkende, skal oppleve seg verdifulle!

1. Spennende og utfordrende tid
Karisma Senter er en menighet med mangfold og målrettethet. Menighetens visjon og "Kirken jeg ser" uttrykker både hva vi er og hvor vi er på vei, og den fase vi er i som menighet nå, er både spennende og utfordrende.

Samtidig kjenner jeg på et alvor. Vi vinner så få nye for Jesus, og menigheten har ikke vokst i antall de siste årene. I dette faktum ligger det også en sterk og positiv motivasjon og vilje til å gå nye veier og se forandring. Vi ønsker ikke å være en menighet som er innadvendt og navlebeskuende, men åpen og inkluderende. Derfor har vi satt et nytt og sterkere fokus på den ikke troende verden, og på den unge generasjonen.

2. Møter og virksomhet
Mitt nyttårsseminar i januar 2008 hadde mottoet "Amazing grace - mitt personlige oppgjør med religion og karismatisk ukultur". Som alltid satte seminaret noe av tonen for året. Vi vil ikke være en menighet med lovisk og religiøs tankegang, men en menighet som i ånd og kraft kommuniserer med verden omkring oss.

I forkynnelsen har det handlet mye om hva Jesus har gjort, og betydningen av å nå ut til verden omkring oss med de gode nyhetene, evangeliet. Dette er kjernen i vår visjon; "Guds Ord i den hellige Ånds kraft, slik at mennesker kommer inn i Guds plan med sine liv".

Karisma Senter er en unik menighet med flotte mennesker i alle aldersgrupper, og med stort vekstpotensial! Vi ser at menigheten blir mer og mer internasjonal og fargerik, og våre nye medlemmer fra ulike nasjoner er en stor velsignelse.
Menigheten er et stort mangfold, også i avdelinger og aktiviteter. Mange er med og bidrar ut fra de talenter og gaver de har i sine liv. Vi kan nevne barne- og ungdomsarbeidet, livsgrupper og forbønnstjeneste, døves gruppe, formiddagstreff, "Englevakt" på byen, internett og multimedia, Bok og CD, tolking og teknikk, møteverttjeneste og kafeteria, lovsangere og musikere, kulturskolen Jazzper, økonomi og bygg, vasking og rydding og mye mer.

Gudstjenesten er ukens høydepunkt i menigheten, og vår holdning er at "hver søndag er en stor søndag", og gudstjenestebesøket har holdt seg jevnt godt gjennom hele året.
Flere unge i tjeneste i gudstjenesten, ikke minst i sang og musikk, er et av de synlige og gledelige tegn på at vi er på rett veg.

Familiedagene som barnearbeidet har arrangert har også vært svært godt mottatt!

Livsgruppene for kvinner og for menn er en enestående mulighet til å bygge relasjoner, og vinne nye.
Vi hadde ved nyttår 14 livsgrupper.

Misjonsarbeidet har hovedvekt på Kazakhstan og India. Harald Vindenes med fler fra menigheten har besøkt vårt arbeid i Kazakhstan med seminarer og oppfølging av ledere, og i november hadde vi et positivt besøk i Karisma senter av pastor Moses Choudary fra India som vi har samarbeidet med gjennom mange år. Han leder et stort og voksende arbeid der i staten Andrea Pradesh.
Vi står også sammen med andre norske menigheter og tjenester i nødhjelpsstiftelsen Global Aid Network.

Karisma Celebration i mai ble en flott konferanse med Stina og Kai Johansen, Peter Youngren, Scott Wilson og Åge Åleskjær som talere. Det var egen BarneCelebration og UngdomsCelebration!

I september hadde vi også et vellykket seminar med pastor Bernt Torgussen om "Liv og relasjoner".

3. Stavanger Kristne Grunnskole
Vi gleder oss over samarbeidet med menigheten Kristen Tjeneste i Stavanger Kristne Grunnskole.
Skolen drives som en egen selvstendig stiftelse med eget styre.
Ny rektor ble tilsatt fra skolestart i august 2008, Øyvind Voll, som i flere år har vært lærer i skolen.
Både stab og skolestyre er det stor optimisme med tanke på framtid og vekst.

4. Pastor og ledelse
Høsten 2008 valgte jeg å signalisere ønsket om en forandring i tjenesten som ledende pastor. Jeg har tro på kontinuitet og stabilitet, og jeg gleder meg til å gi stafettpinnen videre til rette person i rett tid, og til å fortsette å tjene og stå med i og ut fra menigheten på en ny og annerledes måte.

Menighetens lederråd har gjennom året bestått av Jan Inge Espedal, John Magne Gundersen, Steinar Helgestad, Vigdis Håland, Mariann Skålevik og Arvid Thorsheim. Sammen med pastoren utgjør disse menighetens styre.

5. Økonomi
Økonomisk har 2008 vært et utfordrende år. En del større og nødvendige påkostninger på bygget, og atskillig høyere renteutgifter enn forventet, har gitt menighetens totale regnskap et underskudd.
Offer og gaver er omtrent det samme som året før. Vi takker hvert enkelt medlem for den trofasthet vi ser i givertjenesten.

6. Medlemsoversikt
Det ble lagt til 25 nye medlemmer i menigheten, av disse er 4 barn innmeldt med foreldre,
og 4 ved fødsel.
Det samlede medlemstall er ved årsskiftet 475.

7. Takk
Liss-Bente og jeg vil gi en spesiell takk til lederrådet, stab, avdelingsledere og de mange medarbeiderne for innsatsen og samarbeidet gjennom året.


Stavanger 1. mars 2009


Arnfinn Clementsen
Pastor

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda