Lederkonferanser som utfordret!

Siste uken i januar hadde Oslo Kristne Senter sin årlige lederkonferanse, i år under mottoet: "Menighet for en ny tid!". Her deltok pastor Arnfinn Clementsen og ungdomspastor Jan Inge Espedal fra Karisma.
Første uke i februar hadde Pinsebevegelsen i Norge sin predikant og lederkonferanse under mottoet: "Sunne menigheter vinner mennesker". Arnfinn Clementsen besøkte også denne konferansen.

Lederkonferansen i Oslo Kristne Senter
Lederkonferansen i OKS hadde Paul Scanlon og hans datter Charlotte Scanlon-Gambill, som hovedtalere sammen med Kai Johansen, Magnus Perssson, Thomas Åleskjær og Åge Åleskjær.
Scanlon er kjent i Norge gjennom boken "Kryss over" hvor han forteller historien om hvordan en god karismatisk menighet forvandles fra å være en selvopptatt flokk med sin egeninnadvendte menighetskultur, til å bli en åpen, inkluderende og utadvendt menighet som vinner nye mennesker og som har nærmest tidoblet seg de siste ti årene.
Paul Scanlon tok utgangspunkt i å kneppe skjorten riktig. Hvis første kapp er feil blir alt det andre feil. Det er mye viktig i en menighet, men hvis ikke menneskers frelse er hovedsaken blir alt det andre likevel uten resultater. Vi kan be, lovsynge, ha bibelundervisning, barne- og ungdomsarbeid osv, men hvis ikke menneskers frelse er vår første prioritet blir likevel alt det andre feil. Vi blir innadvendte og har ingen kontakt med den verden vi skal vinne. Han fortalte fra egen menighet hvordan de ba, fastet, priste Gud og underviste om vekkelse i årevis, men likevel ble ingen frelst!


Pinsebevegelsens lederkonferanse i Filadelfia, Oslo
Ett av de store temaene var Pinsebevegelsens framtidige organisasjonsform. En prøveordning ble vedtatt for tre år. Man ønsker ikke å bli et kirkesamfunn, men være en levende bevegelse av selvstendige menigheter som står sammen for felles mål og oppgaver. Den nye ordningen vil legge til rette for mer tilsyn og struktur i bevegelsen. En felles overordnet visjon, regionssamarbeid, fornyet opplegg av predikantkonferansene, tilsyn med menighetene, etisk råd, opplæring av forkynnere og pastorer, var noen av de elementene som skal utvikles. Det blir spennende å se hvordan dette blir videreutviklet i de kommende år. Det er tydelig at ikke minst den yngre generasjon av pastorer og ledere ønsker en balanse mellom lokalmenighetens frihet og gode og sunne strukturer. Det ble også lagt vekt på betydningen av at hver eneste kristen gir seg til en lokal menighet.
I kveldsmøtene talte blant annet Egil Svartdahl og Magnus Persson.

Karisma Senter
Karisma Senter en frittstående, evangelisk menighet. Vi ønsker ikke å stå alene, men setter pris på gode relasjoner med alle kristne kirker og menigheter. Ikke minst er vi glad for å stå sammen med hele bredden av kirker i vår egen by, og vi er også med i Norges Kristne Råd.
Ut fra vårt ståsted som en frittstående menighet står vi både Oslo Kristne Senter og Pinsebevegelsen nær, og vi er glad for å være med og både gi og hente impulser i en større sammenheng enn vår egen menighet.
Norge trenger i dag menigheter som forkynner evangeliet frimodig og klart, ledes av Den Hellige Ånd, og som ikke er redde for å gå nye veier for å vinne vår tids mennesker med evangeliet.

 

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda