Evangelierevolusjon

- Ny spennende undervisningsserie av Arnfinn Clementsen

Rett i etterkant av årest Nyttårsseminar startet pastor Arnfinn Clementsen søndag 25.januar en ny undervisningsserie i Karisma Senter, kalt "Evangelierevolusjon".

Planen er å gå igjennom hvert kapittel i Paulus brev til Galaterne i flere av gudstjenestene framover.
Følg med i denne spennende serien ved å besøke våre gudstjenester. Du kan også laste ned talene fra www.karisma.no og få notatene under "Ukens tale".
CDr av talene kan også bestilles fra post@karisma.no eller bestilles fra tel 51911880

Her er noen stikkord fra første tale denne serien, "Bare ett evangelium!"

Gal 1:6-7 Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde, til et annet evangelium, skjønt det ikke finnes noe annet..........

Paulus kjemper for evangeliets renhet og sannhet mot judaistene som blandet evangeliet sammen med loven. Men det er bare ett evangelium!
Paulus var fleksibel - han var alles tjener, men han var kompromissløs med budskapet - evangeliet!
Selv ikke en engel fra himmelen kan forandre evangeliet!

Hva er et annet evangelium?
Et evangelium som bygger på hva som helst annet enn det som Jesus har gjort!
Et evangelium som legger noe til eller trekker noe fra det Jesus har gjort!
Et evangelium som blander inn det minste av loven, selvstrev eller egne gjerninger som grunnlag
for vår frelse eller vårt kristne liv!
Et evangelium som vektlegger menneskers åpenbaringer, spesielle manifestasjoner, menneskelig visdom eller dyktighet, slik at det skygger for Jesus.

Vi trenger ny frisk åpenbaring om hvem Jesus er og hva Han har gjort!

Det er på høy tid med en ny tid for evangeliet i hele vårt land.
Kristenliv, menighetsliv, tjeneste og bønn blir totalt forandret når vi baserer det 100%
på det som Jesus har gjort for oss - og gitt til oss - av bare nåde!
Forståelse av evangeliet forandrer våre holdninger til menneskene omkring oss fordi vi ikke lenger
bedømmer mennesker ut fra hva de har gjort eller gjør - men ut fra hva Jesus har gjort!
Det skaper en kirke med "vekstkultur"!

Følg med i denne kompromissløse serien fra Galaterbrevet !

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda