Nyttårsseminaret ble en fest!

Pastor Arnfinn Clementsens Nyttårsseminar ble en fest. Årets tema var "Velsignet",
og det ble virkelig en helg i velsignelsen! En inspirert pastor delte i sesjon etter sesjon enkle og frigjørende sannheter om hva vi har i Kristus Jesus. Seminaret var godt besøkt, fra både egen menighet og andre menigheter, og begeistringen var stor.

Abrahams velsignelse
Clementsen startet fredag kveld med å forklare hva velsignelse betyr; å tale vel om. Gud har talt gode ord til hvert menneske, og gjennom Jesus har han gitt oss alt vi behøver.
Mirakler er bra, velsignelse er bedre. Mirakler behøver vi når vi er i krise, og takk Gud at han griper inn i situasjoner. Men velsignelsen forebygger kriser, og den forøker det naturlige som Gud har lagt ned i oss slik at vi kan leve i vårt fulle potensial.
Han fortsatte med å tale om Abrahams velsignelse, og linjen fra Abraham til Kristus og videre til hver og en som tror og er i Kristus. Dette er den nye slekten som har arvet velsignelsen. Vi behøver ikke be om å bli velsignet, vi er allerede velsignet! Det vi behøver er å se hva vi allerede har fått i Jesus.

Velsignelse på ulike områder
Lørdag var det flere talere med i seminaret, pastorene Svein Egil Fikstvedt og Tormod Røyland, og Dag Arild Valand som leder et firma fra Tyskland.
Det var en spesiell glede for både Clementsen og menigheten å ha disse gode venner og tidligere sentrale medarbeidere i Karisma Senter med i seminaret.
De talte inspirert om "Velsignet menighet", "Velsignet familie" og "Velsignet økonomi".

Permanent velsignelse
Clementsen fortsatte lørdag kveld å fortelle om velsignelsens betydning i eget liv,
og hvordan velsignelsen er knyttet til evangeliet. Paulus advarte om et annet evangelium som bygger på lov, egne gjerninger, selvstrev, eller nye åpenbaringer. Velsignelsen finnes i det Jesus har gjort!
Søndag formiddag talte han fra historien om Bileam i fjerde Mosebok, og understreket at Guds velsignelse kan ikke omstøtes eller tilbakekalles, den er fra Guds side permanent.

Mektig finale
Seminarets finale søndag kveld ble en mektig "Nyttårs Celebration" med engasjert lovsang, intervju med Fikstvedt og Røyland med fokus på 2009, undervisning og forbønn for mennesker. Budskapet denne kvelden handlet om å leve i velsignelsen, samarbeide med velsignelsen, og ikke minst å velsigne andre.
Jesus er velsignelsen hele verden behøver. Gud er ikke sint på verden, han elsker verden, så la oss bringe den levende Jesus til verden, avsluttet Clementsen i sitt syttende nyttårsseminar.

Bestill CD-bok fra seminaret fra Karisma Bok og CD
tel 51911880 eller post@karisma.no

TILBUD hele serien (10 CD-er) kr. 249,- + porto

CD pr stk. 50,- + porto

 

Her er titlene:

Arnfinn Clementsen Hva er velsignelse

Arnfinn Clementsen Abrahams velsignelse

Arnfinn Clementsen Abrahams slekt

Svein Egil Fikstvedt
Velsignet menighet

Tormod Røyland Velsignet familie

Dag Arild Valand Velsignet økonomi

Arnfinn Clementsen Du er velsignet

Arnfinn Clementsen Velsignelsen er i Jesus

Arnfinn Clementse
Permanent velsignelse

Arnfinn Clementsen
Lev i velsignelsen

 

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda