Velkommen 2009

”Så fort tiden går”, hører vi stadig sagt. Og det er sant. Når vi ser bakover forstår vi ikke hvor ukene, månedene og årene blir av. I andre kulturer, i f, eks. i Sør Amerika og Afrika, er tonen annerledes. Der heter det: ”Tid kommer”.  Man tar ting mer avslappet enn vi gjør i vår stressede hverdag hvor folk hele tiden opplever travelhet, tidspress og den berømte ”tidsklemma”.
Livet er en gave fra Gud, og det er også tiden. Salme 90:12: ”Lær oss derfor å telle våre dager, så vi kan få et vist hjerte”. Det betyr at vi må se betydningen av livet, av tiden, ja, av hver eneste dag. Tiden er en resurs og en tilgang, og ikke et problem!
Det er alltid spesielt med et nytt år. Vi ser bakover og framover, gjør opp status og setter oss nye mål. Inndelingen av tiden i dager, uker, måneder og år er viselig innrettet, og hjelper oss mennesker til å leve meningsfullt og målrettet.  Foran et nytt år er det både spenning, usikkerhet og forventning i luften.

Det er mange mørke skyer på himmelen ved inngangen til 2009. Krig, sult og undertrykkelse av folkegrupper og enkeltmennesker er en del av bildet. Finanskrisen preget siste halvdel av 2008, og vil følge hele verden inn i 2009. Og som alltid er det de fattigste som rammes mest.
Her i Norge lever vi på en måte på verdens ”lykkeside”, men utfordringene er likevel store. Kriminalitet og mord øker, fattigdom og nød er slett ikke utryddet, og våre holdninger utfordres i et flerkulturelt samfunn.

Som kristne kirker har vi også store utfordringer ved inngangen til et nytt år. De fleste beveger seg milevis fra den verden de skal tjene og vinne. I vårt land er de fleste menigheter preget av stagnasjon og faktisk tilbakegang. En menighet i en by vokser kanskje litt fordi en annen ”lekker”.  Men ”folkevandringen” av kristne fra kirke til kirke er ingen vekst for Guds rike.  Det behøves en radikal snuoperasjon i tankegang og livsstil, slik at vi vinner mennesker for Jesus og blir relevante menigheter som vokser.
Vi har fått ett stort grunnleggende oppdrag direkte fra vår frelser og Herre, Jesus Kristus. Det er å gå ut i denne verden og forkynne evangeliet til alle mennesker. Kirke og menighetsliv må løftes opp på det nivå at mesterens befaling tas på alvor, og at våre prioriteter tydelig viser det. Barne- og ungdomsgenerasjonen er vår største utfordring, men også den største muligheten. Dette er Norges viktigste misjonsmark!

Gud er en god Gud. Hans godhet og nåde er grenseløs.  Jesus har sagt at vi ikke skal bekymre oss for morgendagen, og derfor møter vi framtiden med håp og tro.
Mens denne verden spår kriser og elendighet, ser vi framover med tro og forventning i blikket. Vi ønsker framtiden velkommen og sier med glede: Velkommen 2009!

av Arnfinn Clementsen

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda