Helbredelse på agendaen

I tre søndager har pastor Arnfinn Clementsen undervist om helbredelse.
Tittelen på  talene er  ”Helbredelse”,  ”Jesus helbreder i dag”,  og ”Helbred de syke”.
Vi anbefaler deg å lytte til disse aktuelle budskapene, enten ved å laste de ned fra vår nettside eller ved å kjøpe/ bestille fra Karisma Bok og CD (tel. 51911880).
Hvorfor dette fokus på helbredelse, Arnfinn Clementsen?
Først og fremst er det viktig å ha et klart fokus på evangeliet – de gode nyhetene til alle mennesker.
Jesus har gjort alt som behøves for vår frelse og frihet. Helbredelse er en del av dette. Jesus ga sitt liv først og fremst for våre synder, men han tok også våre sykdommer på seg.  Derfor er det helt naturlig å forkynne helbredelse, oppleve helbredelse, og ikke minst å formidle helbredelse til syke. Jeg tror at hver eneste menighet skal være et kraftsenter for helbredelse.

Men ikke alle blir helbredet?
nei, her har vi mange ulike erfaringer, og i disse talene har jeg også forsøkt å ta opp også de vanskelige tingene, uten å kompromisse på hva Guds Ord sier. Jeg forteller åpent om min pappa som døde da jeg var 18 år. Han opplevde Guds hjelp og levde flere år lenger enn legenes prognoser, men likevel ble han aldri frisk. Dette hindret meg fra å forkynne helbredelse helt til jeg hadde en spesiell opplevelse i 1979. Jeg fikk ikke svaret på hvorfor pappa ikke ble helbredet, men jeg ble fri den negative erfaringen. Siden kunne jeg med frimodighet forkynne helbredelse og be for syke som en naturlig del av mitt liv og min tjeneste.

Hvorfor blir folk syke?
Det kan selvsagt være mange naturlige årsaker til at vi blir syke, men ofte vet vi ikke hvorfor enkelte sykdommer rammer den ene og ikke den andre.
Jeg tror det er noen grunnleggende sannheter vi må få tak i. Sykdom er ikke fra Gud, og sykdom er heller ikke en straff fordi vi har syndet eller gjort noe galt. Sykdom kom inn i verden gjennom syndefallet. Det er godt og befriende for en som er syk å vite at dette ikke kommer fra vår gode Far i himmelen.  Sykdom rammer urettferdig i den vonde verden vi lever i.
På den andre side er helbredelse heller ikke noe vi fortjener eller får fordi vi har bedt så mye, levd så bra, eller har så mye tro. Helbredelse er av nåde. Når vi får tak i disse sannhetene kan vi senke skuldrene og feste blikket på det Jesus har gjort for oss i sin død og oppstandelse. Vi blir ikke helbredet på grunn av noe vi har gjort, bare på grunn av det Jesus har gjort.

Kan alle troende be for syke?
Ja, Bibelen sier at de som tror skal legge hendene på de syke, og de skal bli friske. Det er fint å se predikanter som opererer i nådegaver og ber for syke, men det sterkeste er at dette skal være en naturlig del av kristenliv og menighetsliv. Guds kraft og nådegaver skal virke gjennom hver eneste troende. Når vi blir syke i menigheten kan vi tilkalle menighetens eldste, og de skal salve og be troens bønn for den syke. Samtidig skal hver eneste troende være en kanal for helbredelse ut til mennesker i verden. Derfor er det viktig å undervise om dette i menighetene slik at det skapes frimodighet i hver eneste troende til å fungere i dette i hverdagen. Dette er ikke noe mystisk eller merkelig, men faktisk noe helt naturlig. Jesus vil gjerne helbrede, og når mennesker blir helbredet åpner de seg også opp for evangeliet,
avslutter Arnfinn Clementsen

 

Guds Frelsesplan

av Jan Inge Espedal

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda