Dette svarte pastoren!

 

”CHURCH” er en ny type samling i Karisma Senter, for menighetens medlemmer.
Det er planlagt tre samlinger i halvåret, på søndagskvelder.
Den første samlingen i september ble selvsagt preget av pastoren Arnfinn Clementsens oppsigelse, og i samlingen 26. oktober besvarte pastoren en del viktige spørsmål.
Her er et lite utdrag:

På forrige ”Church” sa du opp din stilling som pastor fra august neste år.
Tiden går fort – og hva skjer med spørsmålet om ny pastor?
Dette er selvfølgelig en stor og betydningsfull sak for hele menigheten.
I vår menighet ser vi ikke etter en pastor som kommer inn for bare en kort periode, men vi ønsker å tenke langsiktig. Pastoren er som menighetens hyrde og leder svært viktig for kontinuiteten og byggingen av menigheten. Liss-Bente og jeg har vært pastorpar her i 27 år, 28 år når vi fratrer, og det sier noe om hvordan en menighet og en pastor gir seg til hverandre ut fra en langsiktig tankegang. Det betyr selvsagt ikke at en ny må ”skrive kontrakt” på like mange år!
Framfor alt er dette et bønneemne som hele menigheten må engasjere seg i.
En pastor er en gave som Gud gir til menigheten.
Samtidig vil jeg si: Glem ikke å be for Liss-Bente og meg. Jeg har tenkt å stå på som pastor og gjøre mitt beste helt til jeg leverer stafettpinnen til en annen, og vi behøver forbønn hele veien. Dette er ikke et ”hvileår” hvor vi trapper ned, men et viktig år hvor vi fortsetter å bygge menighet!

Er det noen kandidater på gang?
Vi har hatt en samling i lederrådet etter min oppsigelse. Jeg tror vi begynte i rett ende, ikke med å ramse opp navn, men med snakke om hva menigheten behøver på veien videre.
Karisma Senter er en menighet med en spesiell historie, en klar og tydelig visjon, og menigheten er en internasjonal flergenerasjonsmenighet med fokus på den unge generasjonen. Menigheten har også på mange måter vært toneangivende i landet gjennom mange år.
En ny pastor må selvsagt ha respekt og ydmykhet i forhold til det som er bygd opp, være en samlende person, men også ha evne til å ta menigheten og arbeidet videre i en ny fase!
Vi ser etter visse kvalifikasjoner, samtidig som ingen er perfekt eller ferdig utlært. Hyrdetjeneste, forkynnelse og undervisning, og lederegenskaper er en nødvendig utrustning for en ledende pastor. Samtidig vil jeg understreke at en ny skal ikke være en kopi av meg. Det handler ikke om å fylle mine sko, det handler om å gå i sine egne sko!

Hvilke planer har du videre - hva tenker du om din rolle fra neste høst?
Jeg er glad for at lederrådet ønsker at jeg fortsatt skal tjene tilknyttet menigheten, og som sagt tidligere har vi ingen planer om å forlate verken by eller menighet. Det er mange muligheter, og jeg vil bruke tid på dette. Det er tross alt 27 år siden jeg hadde ”blanke ark” sist.

 

Med vinger som ørnen

av Julius Mba

Se talen fra Søndagens gudstjeneste her.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda