CHURCH – menighetens familiefest!

Alt

Denne høsten har Karisma Senter begynt med en ny type samling, ”Church”.
Planen er å ha ”Church” tre søndagskvelder i halvåret, og ”Church” er en spesiell samling for menighetens medlemmer; med andre ord for de som har valgt Karisma Senter som sin kirke eller sitt åndelige hjem.


Åpne gudstjenester og arrangement
Karisma Senter vil være en åpen og inkluderende kirke, og våre gudstjenester hver søndag kl. 11:00 er selvsagt åpne for alle, og her er det søndagsskole for barna parallelt.
Vi ønsker å tilrettelegge både innhold og ramme rundt gudstjenesten, slik at det er lett for nye å komme. Vi vil bygge en kultur hvor det er naturlig for medlemmene å ta sine venner med på gudstjenesten. Karisma Senter er en internasjonal forsamling, og det er tolkning til engelsk i gudstjenestene og de fleste arrangement.
Vi har også ulike typer arrangement for ulike aldersgrupper for å skape arenaer hvor mennesker kan møtes og nye kan komme.


Livsgrupper for å inkludere nye
Våre livsgrupper (Life groups for engelsktalende) som samles i hjemmene har stor betydning. Vi har homogene grupper, for kvinner og for menn. Våre grupper er ikke bare for menighetens medlemmer, men de er et redskap til å nå ut til nye mennesker, og inkludere nye i det nære fellesskapet.


”Church” – menighetens familiefest
Vi ønsker å bygge en kultur i menigheten som hele tiden inkluderer nye mennesker, men den enkelte må selv ha frihet til å sette grenser for hvor sterkt en vil engasjere seg i fellesskapet.
Med ”stort og smått” er det nærmere 500 mennesker som er innmeldt som medlemmer i menigheten.
Derfor er det behov i en menighet for mer interne samlinger en gang i blant for de som er medlemmer og har valgt å gi seg til menigheten som et åndelig hjem.
Likevel er ikke ”Church” et menighetsmøte i tradisjonell forstand, men en festkveld for menigheten.


Her er hovedingrediensene i programmet:
-Lovsang og bønn
- Matfellesskap i kafeteriaen (alle har noe med seg, og vi deler med hverandre)
- Vi feirer nattverdsmåltidet sammen
- Viktig ”intern” informasjon og inspirasjon om ting som er på gang i menigheten
- Pastoren svarer på aktuelle spørsmål om utviklingen i menigheten

Det har vært to ”Church” denne høsten, og det blir en til i slutten av november.
Responsen har vært god blant menighetens medlemmer.

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda