TV- Karisma tilbake på TV – skjermen

 

TV- Karisma åpner prøvesendingen til den nye ”Frikanalen”,
onsdag 15 oktober kl. 12.00.

Tv-Karisma har ikke sendt program siden NRK2- konsesjonene opphørte våren 2007, men endelig kommer programmene på lufta igjen!


”Hverdagskost” fra TV-Karisma
”Frikanalen” vil sende pastor Arnfinn Clementsens program ”Hverdagskost”
hver onsdag kl. 15:00-15:30. I disse programmene underviser og deler pastoren fra sitt hjerte i en nær og aktuell form.
Serien som starter onsdag 15. oktober heter ”Dette er livet” og varer ut året.
Fra nyttår fortsetter ”Hverdagskost” med nye temaer.


Hva er Frikanalen?
Frikanalen eies og drives av forskjellige frivillige organisasjoner. For å få inn programmene må man ha abonnement hos Riks TV, og der er Frikanalen en del av programpakken.


Riks-TV
Riks-Tv- er landsdekkende, men noen fylker er enda ikke kommet med.
”Frikanalen” jobber for at kabel Tv selskapene også skal videreformidle sendingene, men dette er dessverre ikke på plass enda. Vi håper det skal løse seg på sikt.

TV- Karisma, oktober 2008
Steinar Helgestad, TV-ansvarlig

 

Bare du kan tale til dine fjell

av Arnfinn Clementsen

Vi møter alle utfordringer som kan føles som store fjell i våre liv. Hør Arnfinns tale om hvordan du ved hjelp av din tro, dine ord, og Guds hjelp - kan skape forandring!

Les mer..

Bare du kan tale til dine fjell Bare du kan tale til dine fjell