pastor Arnfinn Clementsen sier opp sin stilling

 Alt

 

Søndag kveld 28. September meddelte pastor Arnfinn Clementsen at han sier opp sin stilling som pastor i menigheten etter nærmere 30 års tjeneste.

Her er pastorens brev til menigheten i sin helhet, og lederrådets uttalelse:

 

Til Menigheten Karisma Senter                                Stavanger 28. September 2008


Kjære menighet.

Med dette brevet vil jeg meddele at jeg sier opp min stilling som ledende pastor i Menigheten Karisma Senter fra og med 1.august 2009.
Dette har selvsagt ikke vært noen lett avgjørelse å ta, men etter samråd med min nærmeste familie har jeg kommet til denne beslutning.

Liss-Bente og jeg kom til Stavanger i oktober 1981. Vi visste at Gud hadde kalt oss til å bygge menighet i denne byen, og etter hvert forsto vi at dette ikke var en kortvarig ”gjesteopptreden”, men et livskall.

Menigheten ble fornyet og forandret og ble til Karisma Senter, og vi er takknemlige for hva vi har fått være med å bygge opp gjennom alle disse årene.
Selv om vi hadde ønsket mye større vekst, ser vi at vi har fått leve sterkt i den visjonen Gud ga; lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Sammen med gode medarbeidere har dette vært mulig og blitt virkeliggjort.
Vi gleder oss også i disse dager over å være med i en spennende prosess i menigheten som handler om fornyelse og foryngelse, ja, om å nå ut til den ikke troende verden og den unge generasjonen.

Likevel tror jeg tiden er inne til å si fra seg det pastoransvaret:
1. Pastortjenesten er en stor og viktig oppgave, og den er mangfoldig. Det er krevende å møte alle de ulike forventninger og alltid være den inspirasjon og drivkraft som dette innebærer. 27 år er en lang tid i en slik oppgave, og med tanke på min familie og eget liv framover opplever jeg at dette er tiden for å signalisere forandring.
2. Visjonen for Karisma Senter og det Gud vil med denne flotte menigheten er like sterk i mitt hjerte som før. Men i en utfordrende og spennende tid som denne, tror jeg menigheten på veien videre vil være tjent med en ny pastor.

Jeg ser at når en pastor har ledet en menighet og stått i spissen for å bygge opp et arbeid gjennom så mange år, vil en forandring som dette også kreve en gjennomtenkning av organisering og arbeidsmetoder. Det positive er at dette en prosess som vi lenge har arbeidet med, og viktige ting er allerede satt i funksjon.

Jeg vil også etter beste evne delta konstruktivt i denne prosessen videre, ikke minst for å legge til rette for min etterfølger. Og jeg vil selvsagt forsette arbeidet med iver og gjøre mitt aller beste så lenge jeg er ledende pastor.

Disse årene har gitt meg mye god erfaring som jeg vil ta med meg videre, og jeg ser fram til å gå inn i nye oppgaver i neste fase.
La meg understreke at dette ikke er et farvel med Menigheten Karisma Senter, og jeg håper og ønsker at min tjeneste fortsatt kan være knyttet til menigheten i en form slik menighetens ledelse finner tjenelig.

I kjærlighet og takknemlighet til dere alle

Arnfinn Clementsen

 

Uttalelse fra lederrådet  i Karisma Senter i forbindelse med pastor Arnfinn Clementsens oppsigelse:


Kjære menighet og pastorpar!

Da pastor Arnfinn Clementsen delte dette med oss i lederrådet 18. September, mottok vi dette budskapet med beklagelse og sorg.

Arnfinn Clementsen har nedlagt en sjelden innsats gjennom alle disse årene, og det står stor respekt av hans pastorgjerning.
Han har stått i spissen for å bygge opp et stort og mangfoldig arbeid, i og ut fra menigheten.

Hans hjerte for mennesker, hans utrettelige arbeid og hans inspirerende forkynnelse taler for seg, og hans innflytelse strekker seg langt ut over menighetens rekker.

Når Clementsen nå har tatt denne avgjørelsen, er vi samtidig takknemlige for den ryddige måte pastoren gjør dette på. Dermed kan vi sammen få tid til å arbeide både med pastorspørsmålet og de veivalg som er knyttet til dette.

Samtidig er vi glad for at dette ikke er et farvel med menigheten, og vi ønsker også å legge til rette for at Clementsen fortsatt kan fungere i en tjeneste tilknyttet menigheten.

Vi ønsker Guds rike velsignelse i tiden framover for vårt kjære pastorpar og deres familie.


Stavanger 28. September 08

Lederrådet i Karisma Senter


Steinar Helgestad        Vigdis Håland            Jan Inge Espedal    
Arvid Thorsheim        John Magne Gundersen        Mariann Skålevik

 

 

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda