Aril Edvardsen er død.

 

Aril Edvardsen er død.

Med sorg mottok vi nyheten om Aril Edvardsens død i 6. september.
Med Arils bortgang har ikke bare kristen-Norge, men hele vårt land, mistet en av sine store personligheter og lederskikkelser.

Han har vært en visjonær misjonsleder, en stor strateg, en pioner, en folketaler, en brobygger, en statsmann.
Han har også skrevet en mengde bøker som er oversatt til mange språk.
Hans enkle og levende tro på Jesus og hans brennende hjerte for menneskers frelse over hele veien, var unik.

Troens Bevis Verdensevangelisering som Aril Edvardsen har bygd opp på visjonen han
fikk som ung og nyfrelst har fått enorme dimensjoner, og de årlige stevnene i Sarons Dal
har samlet tusener gjennom flere årtier.

Aril Edvardsen har vært en modig gudsmann som har gjort det de fleste andre sa var umulig,
og gjennom perioder med stor motstand og negativ kritikk fortsatte han å gjøre det som var hans livskall, i stedet for å ta igjen.

Aril har også gjennom årene vært til stor velsignelse og oppmuntring for Menigheten Karisma Senter.
Han skulle tale hos oss søndag 13. September, og vi gledet oss. Slik ble det ikke. Han er nå på et bedre sted.

La oss huske Kari og resten av familien i bønn i denne tunge tiden, og også be for det store arbeidet i Sarons Dal.

For meg personlig har Aril Edvardsen vært og vil være et forbilde, en som hele tiden har formidlet
mot til å tjene Gud med frimodighet.

Med takknemlighet vil vi ære hans minne!


Arnfinn Clementsen

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda