Int. Ministry / India

Alt

Maranatha Faith Ministries ble startet i 1982 av pastor Moses Choudary. I dag omfatter dette arbeidet : 3 bibelskoler, 4 barnehjem, 1 eldre hjem, støtte til 150 pastorer og kirker, et stort TV arbeid og utgivelse av et månedlig magasin.
Karismakirken bidrar med å finansiere bibelskolen i Hyderabad hvor Nireekshana Kumar Kancharla leder bibelskolen. Bibelskolen har rundt 50 elever dette året.

Fakta om India:
Innbyggere:
Over 1 milliard innbyggere (1/6 av verdens befolkning)  på et område som er 1/3 av USA
Språk:
325 forskjellige språk, hvorav 40 hovedspråk (tales av mer enn 10 mill. mennesker)
Religion:
80% hinduisme, 14% islam, 3% div.stammereligioner, 2% katolsk og ortodoks kristendom, 1% protestantisk kristendom


En ung hindu blir helbredet:
Moses Choudary ble født inn i den hinduistiske religion. Hans far døde da Moses var 4 år gammel fordi noen hadde leid en heksedoktor til å kaste forbannelse over ham. Familien prøvde nær sagt alt av ritualer og ofringer for å redde farens liv, men ingenting hjalp. Da Moses var 14 gammel, ble han selv rammet av en heksedoktors forbannelse. Hans mor visste nå at de hinduistiske gudene ikke kunne hjelpe. Men hun henvendte seg istedet til  Jesus, «de kristnes gud». Hun sa « Kjære Jesus, jeg har hørt at du ikke er vår gud, likevel kommer jeg til deg og ber deg om å spare livet til min døende sønn. Hvis du vil helbrede ham, så vil jeg tjene deg resten av mitt liv». Moses ble helbredet ved morens bønner.
Likevel skulle det går noen år før Moses selv tok et personlig standpunkt for Jesus. Han ble en tid i steden en brennende kommunist som levde, i følge ham selv, et vilt liv. Etterhvert fikk Moses en radikal frelsesopplevelse. Senere fulgte et kall til tjeneste med påfølgende studier på bibelskole i USA.

Oppstart av arbeid i hjemlandet:
I 1982 grunnla  Moses Choudary  «Maranatha Trosfellesskap». Pastor Moses Choudarys arbeid består av en menighet i Vijayawada med 1000 medlemmer, menighet i Zaheerabad med 1000 medlemmer, bibelskole, 3 barnehjem og et aldershjem. De driver misjon og menighetsplanting blant unådde folkegrupper i India. Ca.100 menigheter er blitt plantet og tilsluttet arbeidet til pastor Choudary. Disse menighetene har tilsammen ca.10.000 medlemmer.
Nytt arbeid i Hyderabad:
Moses Choudary har også i løpet av de siste årene startet opp et nytt arbeid i storbyen Hyderabad med sine 8 mill. innbyggere.

Kontakten med Norge:
Pastor Choudary kom for første gang til Norge på begynnelsen av 80-tallet. Han hadde lenge hatt i sitt hjerte å besøke vårt land, da han gjennom sitt studieopphold i USA leste om hva Norge hadde betydd for misjonens sak. Han ankom Kristiansand med båt fra Danmark uten å ha noen kontakter i Norge. Han banket på hos Frelsesarmeen i Kristiansand, og ble tatt godt hånd om der. Siden ble han satt i kontakt med pastor Arnfinn Clementsen i Stavanger. Siden den gang har pastor Choudary vært på jevnlige besøk i Karismakirken. Karismakirken har flere ganger gjennom Arnfinn Clementsen, i samarbeid med Moses Choudary hatt seminarer og møter i India.
 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda