Karismakirkens visjon er

• å forkynne Guds Ord i Den Hellige Ånds kraft, slik at mennesker blir forvandlet
og kommer inn i Guds plan med sine liv

• å være et kraftsenter for åndelig fornyelse, nasjonal vekkelse og misjon

Kirken jeg ser

• er Jesus- sentrert, Bibel- basert og menneske- fokusert

• er åpen og inkluderende, og ærer Gud i alt den gjør

• er fargerik, full av liv og begeistring, og den enkelte trives
og opplever seg verdifull

• er en internasjonal flergenerasjonsforsamling med spesiell oppmerksomhet på
den unge generasjonen

• er tidsaktuell og målrettet med attraktive gudstjenester og arrangement

• er relasjonsbasert gjennom vennskap og cellegrupper

• er et åndelig kraftsenter som bringer liv og helbredelse til
dagens mennesker

• dyktiggjør den enkelte til å leve et naturlig overnaturlig liv i
hverdagen og fungere med sine talenter og gaver

• vokser og utbrer seg fordi den bygger broer og krysser grenser for
stadig å nå nye mennesker med evangeliet

• er et eksempel og en inspirasjon for andre kirker

• har positiv innflytelse på et hvert område i samfunnet

• består av hengitte og sjenerøse mennesker, og har ledere som gir seg til visjonen
og skaper en vekstkultur


Vi ønsker at dette skal være Karismakirken!

 

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda