Program

Uke 20

Fredag 19.05 kl 19:30 
Karisma Youth Alive: 
Hege Myrstad 

Søndag 21.05 kl 12:00
Gudstjeneste: Tony Evans

Søndag 21.05 kl 19:00 
Gudstjeneste: Jan Inge Espedal

Uke 21

Fredag 26.05 kl 19:30 
Karisma Youth Alive:
Jan Inge Espedal 

Søndag 28.05 kl 12:00
Gudstjeneste: Robert og Randi
Andersen Kaddu 

Uke 22

Onsdag 31.05 kl 11:00
Formiddagstreff: Jan Inge Espedal

Fredag 02.06 kl 19:30
KYA: Stian Austerheim

Mandag 05.06 kl 12:00
Gudstjeneste: Svein Egil Fikstvedt 

 

 

 

Guds Ord og Guds kraft

av Tormod Røyland

Alle troende og kirken i den vestlige verden påvirkes av presset mot troen fra samfunnet. Misforstått toleranse, vitenskap som uttaler seg i trosspørsmål, det sekulære og religionsnøytrale samfunnet har en voldsom påvirkningskraft på mennesker og påvirker også kirken. Kirken står i fare for å bli en sosial og hyggelig koseklubb hvis vi ikke holder fast på dens identitet og oppdrag.

Les mer..

Guds Ord og Guds kraft Guds Ord og Guds kraft