Program

Uke 45

Fredag 09.11 kl 19:30 
ALIVE festivalen

Lørdag 10.11 kl 19:30
ALIVE festivalen

Søndag 11.11 kl 12:00
G U D S T J E N E S T E
Tormod Røyland

Søndag 11.11 kl 13:45 
Connect 


 


 Uke 46

Onsdag 14.11 kl 11:00
Formiddagstreff

Fredag 16.11 kl 19:30
KYA ungdomsmøte

Lørdag 17.11 kl 17:00
Karisma International
Fellowship

Lørdag 17.11 kl 17:00
Tweenskveld

Søndag 18.11 kl 12:00 
G U D S T J E N E S T E

Søndag 18.11 kl 19:00
G U D S T J E N E S T E
Tormod Røyland


 


 


Uke 47

Fredag 23.11 kl 19:30 
KYA ungdomsmøte

Søndag 25.11 kl 12:00
STORSØNDAG | Gudstjeneste
Jan Inge Espedal


 


 
Uke 48

Onsdag 28.11 kl 11:00
Formiddagstreff

Fredag 30.11 kl 19:00 
Førjulskveld (IMI)

Fredag 30.11 kl 19:30 
KYA ungdomsmøte

Lørdag 01.12 kl 19:00
Førjulskveld (IMI)

Søndag 02.12 kl 12:00
G U D S T J E N E S T E
Egil Svartdahl

Søndag 02.12 kl 19:00
G U D S T J E N E S T E

       

 

 

Jesus - mitt liv og min seier

av Arnfinn Clementsen

Hør budskapet fra gudstjenesten på søndag her!

Les mer..

Jesus - mitt liv og min seier Jesus - mitt liv og min seier