Livsgrupper

Livsgrupper

Vi tror på en sunn balanse mellom storsamlingene (gudstjenesten på søndag) og de mindre gruppene. Livsgruppene er menighetens smågruppetilbud, og de samles regelmessig i hjemmene annehver uke og består vanligvis av 5-12 personer. Vi har forskjellige grupper som er tilpasset kjønn, alder og om mulig geografi. I livsgruppene legger man stor vekt på å bygge gode relasjoner og kontinuerlig inkludere nye mennesker i fellesskapet. Her kan du få del i aktuell undervisning fra Gudstjenestene, muligheter for gode samtaler, tid til bønn og forbønn, bygge relasjoner og invitere nye.

Til høsten 2015 utvider vi tilbudet, og starter flere grupper både for ungdom og voksne.

Hvis du ønsker å bli med i en livsgruppe, er det bare å ta kontakt!

Send gjerne en mail til avdelingsleder - christine@karisma.no

 

Life groups are small groups meeting at home to develop the social and spiritual fellowship. Meeting every other week, and consisting of 5 to 12 persons. Each group are shaped according to gender, age and geography if possible. You can take part in relevant teaching from the Services, have good conversations, time for praying and intercession, building relationships and invite friends to join.

Autumn 2015 we're expanding - starting new groups for both youth and adults. If you want to join a life group, please contact us! You can send an email to head of Life group department - christine@karisma.no 

Eller ring / or call 51 91 18 80 (tir - fre kl 10 - 14).

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda