Medlemsskap i Karismakirken

Velkommen til medlemsinfo

Før man kan bli medlem i menigheten, er man med på et medlemskurs som vi kaller Connect.
Her gjennomgås menighetens visjon, verdier, tro og lære, lederstruktur og medlemsbetingelsene, slik at du blir bedre kjent med kirken.

Kurset er både på norsk og engelsk. Kurset foregår stortsett etter utvalgte gudstjenester ca kl 13.45

Se etter "Connect" i ukeoversikten nederst på siden for først mulighet!

Påmelding er nødvendig og skjer ved å meld deg på til menighetskontoret via telefon 51911880 

eller epost: post@karisma.no (oppgi navn og mobilnummer).

 

Bare du kan tale til dine fjell

av Arnfinn Clementsen

Vi møter alle utfordringer som kan føles som store fjell i våre liv. Hør Arnfinns tale om hvordan du ved hjelp av din tro, dine ord, og Guds hjelp - kan skape forandring!

Les mer..

Bare du kan tale til dine fjell Bare du kan tale til dine fjell