Medlemsskap i Karismakirken

Velkommen til medlemsinfo

Før man kan bli medlem i menigheten, er man med på et medlemskurs som vi kaller Connect.
Her gjennomgås menighetens visjon, verdier, tro og lære, lederstruktur og medlemsbetingelsene, slik at du blir bedre kjent med kirken.

Kurset er både på norsk og engelsk. Kurset foregår stortsett etter utvalgte gudstjenester ca kl 13.45

Se etter "Connect" i ukeoversikten nederst på siden for først mulighet!

Påmelding er nødvendig og skjer ved å meld deg på til menighetskontoret via telefon 51911880 

eller epost: post@karisma.no (oppgi navn og mobilnummer).

 

Guds Ord og Guds kraft

av Tormod Røyland

Alle troende og kirken i den vestlige verden påvirkes av presset mot troen fra samfunnet. Misforstått toleranse, vitenskap som uttaler seg i trosspørsmål, det sekulære og religionsnøytrale samfunnet har en voldsom påvirkningskraft på mennesker og påvirker også kirken. Kirken står i fare for å bli en sosial og hyggelig koseklubb hvis vi ikke holder fast på dens identitet og oppdrag.

Les mer..

Guds Ord og Guds kraft Guds Ord og Guds kraft