Medlemsskap i Karismakirken

Velkommen til medlemsinfo

Før man kan bli medlem i menigheten, er man med på et medlemskurs som vi kaller Connect.
Her gjennomgås menighetens visjon, verdier, tro og lære, lederstruktur og medlemsbetingelsene, slik at du blir bedre kjent med kirken.

Kurset er både på norsk og engelsk. Kurset foregår stortsett etter utvalgte gudstjenester ca kl 13.45

Se etter "Connect" i ukeoversikten nederst på siden for først mulighet!

Påmelding er nødvendig og skjer ved å meld deg på til menighetskontoret via telefon 51911880 

eller epost: post@karisma.no (oppgi navn og mobilnummer).

 

Frykt ikke, bare tro!

av Jan Inge Espedal

Hør talen fra sommermøtet her

Les mer..

Frykt ikke, bare tro! Frykt ikke, bare tro!