Velkommen til Karismakirken

Karismakirken er en åpen og inkluderende kirke. Vi ønsker å legge til rette for at folk skal trives i gudstjenester og møter, og finne venner i menigheten.
Derfor kan man være en "venn" av menigheten uansett hvor man er i prosesser om tvil og tro. Ingen som kommer til våre gudstjenester skal presses inn i noe.

Samtidig tror vi det er Guds plan for alle mennesker å tilhøre en menighet, et åndelig hjem. Den som har tatt imot Jesus som sin frelser er blitt en del av Guds menighet på jord, og da ert det også rett og naturlig å finne sin plass i en bestemt lokal kirke der man bor. Karismakirken er en slik kirke.


Hvordan bli medlem

• Alle som har tatt imot Jesus som sin frelser og herre er velkommen som medlemme i menigheten.

• Det er naturlig å gå i menigheten en tid slik at man kjenner trygghet og samhørighet før man blir innmeldt som medlem. En viktig del av dette kan være år å finne sin plass i en livsgruppe
(smågrupper i hjemmene). Dette anbefaler vi for din del, men det er ingen betingelse.

• Før man kan bli medlem i menigheten, er man med på "Connect".Her bruker vi en time på å gjennomgå menighetens visjon, verdier, tro og lære, lederstruktur og medlemsbetingelsene, slik at alle vet og er trygge på kirkens grunnlag.

• Praktisk prosedyre:
Følgende papirer må fylles ut/ leveres inn:

* "Søknad om medlemskap"
* Fødselsattest fra folkeregisteret (av nyere dato) eller kopi av pass.
* Utmelding fra evt. tidligere kirkesamfunn/menighet
* Bilde (helst passfoto)
Deretter vil vedkommende fra menighetskontoret få sitt medlemskap bekreftet, og bli ønsket offesielt velkommen i en gudstjeneste.

• Aldersgrense for fullt medlemskap er 15 år

• Utenlandske statsborgere
Disse behøver ikke vise utmeldelsesattest fra sin menighet i hjemlandet,
men de må levere "Søknad om medlemskap" og fødselsattest eller annen legitimasjon.

• Gjestemedlemskap
For korttidsstudenter o.l. som er i Stavangerområdet for en periode på for eksempel ett til to år, innvilges «gjeste-/studentmedlemskap». Da behøver man ikke melde seg ut fra tidligere menighet, men kun levere øvrige papirer.

Protokoll og registrering
• Menigheten fører kartotek over alle medlemmer. Barn av medlemmer føres etter foreldrenes ønske i protokollen og regnes som medlemmer.

• Menigheten vil være et registrert trossamfunn med de rettigheter og plikter som det medfører, så lenge en slik registrering ikke medfører noe som strider mot menighetens overbevisning ("Lov om Trudomssamfunn og ymist anna" av 13.juni 1969).

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda