Ledelse

Ledelse

Ledende pastor
Ledende pastor er Tormod A. Røyland. Ledende pastor er menighetens visjonsbærer og åndelige leder og han står i spissen for menigheten sammen med sin ektefelle, som pastorpar.
Tormod er fortiden også menighetens styreleder.

Menighetens ledelse
Menighetens ledelse utgjøres av lederråd og styre som er pastorparets nærmeste medarbeidere.

Lederråd
Lederrådets medlemmer består av pastorer og ansatte i ledende funksjoner, samt minimum to ledere som har egnede tjenester og kvalifikasjoner. Lederrådets primære oppgave er og forvalte menighetens visjon, fokusere på menighetens åndelige retning og ha det åndelige tilsynet for menigheten. Lederrådets medlemmer må være åndelig modne og være gode eksempler, og ha menighetens tillit.

Styret
Styrets medlemmer velges av menighetsmøte ved tillitsvalg etter innstilling fra ledende pastor. Pastor har fast plass i styret. Styrets primære oppgave er den økonomiske og juridiske forvaltningen av menighetens virksomhet. Styret står ansvarlig innfor Brønnøysundregistrene. .

Menighetens ledelse er:
Tormod Røyland, ledende pastor og styreleder
Irene Røyland, lederråd
Jan Inge Espedal, lederråd (pastor)
Steinar Helgestad, lederråd og møter i styret (administrator)
Christine Todnem, lederråd 
Julius Mba, lederråd
Ole Georg Røyland, styremedlem
Odd Espeland, styremedlem

Ledelse og medarbeiderskap
Menigheten har en daglig ledelse og administrasjon som ivaretar og legger til rette for kirkens daglige virksomhet. Menighetens arbeid er inndelt i avdelinger med for det meste frivillige avdelingsledere og lede og arbeidsgrupper for eksempel barn, ungdom, lovsang, møteverttjeneste, misjon, bygg og eiendom, multimedia, kafeteria osv. Det er alle de frivillige arbeiderne som gjør det mulig å drive menighetens store arbeid.

For nærmere kontakt; tel 51911880 i kontortiden tirsdag - fredag 10:00-14:00

 

Partnerskap med Gud

av Julius Mba

God has always liked partnership from the very beginning. We're created to worship Him; to collaborate with Him; to work with Him; to partner with Him.

Les mer..

Partnerskap med Gud Partnerskap med Gud