"Karisma"

Informasjon om stort og smått i Karismakirken

 

 

Spor av Jesus

av Egil Svartdahl

Juleevangeliet anno 2017

Les mer..

Spor av Jesus Spor av Jesus