"Karisma"

Informasjon om stort og smått i Karismakirken

 

 

Den Hellige Ånd

av Arnfinn Clementsen

- Vinterkonferansen handlet om om Den Hellige Ånds liv og kraft Her og Nå!
- the Winter conference was about the life and the power of The Holy Spirit Here and Now!

Les mer..

Den Hellige Ånd Den Hellige Ånd