Gi en gave til Karismakirken | Give your gift to Karisma Church

FOR FASTE GIVERE ER DET FLERE MÅTER Å GI PÅ (english below):

Karismakirken er godkjent som mottaker av gaver med rett til skattefradrag på 23% av gaver fra kr 500,- til kr 40.000,- pr år. Men du må gi gavene på inntil 40.000,- på én av følgende tre måtene. Gaver UTOVER 40.000,- kan gis til menigheten slik du ønsker. Men følg vår anbefaling og få skattefradraget ditt!

1. AvtaleStraks (Fast Givertjeneste) - online registrering er dessverre ikke mulig før vår nye (!) nettside er oppe og går på nyåret. Foreløpig ber vi alle om å bruke papirskjema (Løsning 2).

2. AVTALEGIRO (Fast givertjeneste) - for deg som ikke har Bank-id
Du kommer enkelt i gang ved å fylle ut skjema for avtalegiro med valgfritt beløp. Skjema finner du på link under. Leveres eller sendes til Karismakirken.
Beløpet trekkes automatisk fra din konto én gang i måneden (den dagen du har valgt). Denne løsningen er enkel og bra for deg som giver.

3. Gi med Vipps på mobilen - og registrer deg for skattefradrag

4. Gi med Pay Pal


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBS! Du får IKKE skattefradragsretten ved å gi kontanter i kollektbøssen, via bankterminal eller overføring uten KID i nettbank / giro. BRUK primært løsning punkt 1 og 2.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GIVE YOUR GIFT TO KARISMA CHURCH SO IN SUCH A WAY AS TO ENSURE GETTING YOUR TAX REDUCTION

Karisma Church is authorized to receive gifts providing tax reduction for the giver on gifts between 500 NOK and 40,000 NOK per annum - 23% of the gift.
HOWEVER, you need to give your gifts of up to 40,000 NOK in one of the following three ways. Gifts ABOVE 40,000 NOK can be given to the church in whatever way you wish. But follow our recommendations and receive your tax reduction!

1. AUTOGIRO (REGULAR GIVING), for users without Bank-ID
You can start quite simply by filling out the form for automatic giro with the desired amount. The form is available on the link below. The slip is then given/sent to the office at Karismakirken.
The amount will be deducted automatically from your account once a month (the day you have chosen). This solution is easy and good for you as a giver.

2. VIPPS

3. Paypal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTE! You do NOT receive a tax reduction by giving cash in the collection box, via bank terminal without an ID in the webbank / giro. USE primarily the solutions in points 1 og 2.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGANGSGAVER 

Engangsgave med skattefradrag: Fyll ut skjema under, og gi din gave via BANK / NETTBANK til Karismakirkens 2801 38 71606

 

Oppstandelsens avgjørende betydning

av Tormod Røyland

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda