SEPTEMBER 2009 - Set the course of your life

Proverbs 15:23 A man has joy by the answer of his mouth,
and a word in due season, how good it is!


Our words set the course of our lives
The best is yet to come!
Our words will take us into what we see
James 3:2-4

The Word of God is words in right time
Psalm 119:105
Speak the Word of God - and what is on line with the word of God

Praise is words in right time
Psalm 145:2

Good words are words in right time
Jes 50:4

Prophetic words are words in right time
1Cor 14:3


Talk about:
- that the best is yet to come - for you and the church
- how our words set the course of our lives
- how important it is to be full of the Word of God in our lives (the Bible)
- how we can use good words and prophetic words to encourage each other

 

 

Takk = Nåde

av Tormod Røyland

Denne talen handler om at ‘takk’ peker på Guds nåde. Det nye testamentet har ikke ett eget ord for takk. Det ordet som brukes som takk, er «nåde». Vi kjenner det igjen fra italiensk og spansk (graci og gracias) som likner på det engelske ordet «grace» (nåde). Vi forstår da at ‘takk’ peker på Guds nåde.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda