January 2009 BLESSED

Karisma Senter - January 2009
Teaching from New Year Seminar and Sunday Service January 18th
Pastor Arnfinn Clementsen

Blessed means "to speak well of"

The blessing of God is permanent
The blessing is based on what Jesus has done
You are not under the curse, but under the blessing - in Him
Ephes1:3
Nothing can change or cancel what Jesus has done

Nothing can curse us when God has blessed us.
Gal 3:13-14
Can negative words or situations change or cancel what Jesus has done?
4Mos 23:8
4Mos 23: 19- 23

Cooperate with the blessing within you
Believe in it! You are blessed to be a blessing!
Cooperate with the blessing in your life
Rom 12:14
Gal 6:7-10

 

Talk about:
what you have in the blessing of Jesus Christ
how we can live in more of that blessing we already got
how we can be a blessing to others

 

 

 

Takk = Nåde

av Tormod Røyland

Denne talen handler om at ‘takk’ peker på Guds nåde. Det nye testamentet har ikke ett eget ord for takk. Det ordet som brukes som takk, er «nåde». Vi kjenner det igjen fra italiensk og spansk (graci og gracias) som likner på det engelske ordet «grace» (nåde). Vi forstår da at ‘takk’ peker på Guds nåde.

Les mer..

Ikke tilgjengelig enda Ikke tilgjengelig enda